论文
当前位置:首页>>首页  科学研究  论文
序号论文名称所有作者期刊,卷,页
1Recent advances in borenium catalysisTan, Xinyue; Wang, Huadong*Chem. Soc. Rev., 51(7), 2583-2600
2Controlled propulsion of micro/nanomotors: operational mechanisms, motion manipulation and potential biomedical applicationsLiu, Tianyi; Xie, Lei; Price, Cameron-Alexander Hurd; Liu, Jian; He, Qiang; Kong, Biao*Chem. Soc. Rev., 51(24), 10083-10119
3Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered Cu-Pd sitesJi, Yali#; Chen, Zheng#; Wei, Ruilin; Yang, Chao; Wang, Yuhang; Xu, Jie; Zhang, Hao; Guan, Anxiang; Chen, Jiatang; Sham, Tsun-Kong; Luo, Jun; Yang, Yaoyue; Xu, Xin*; Zheng, Gengfeng*Nat. Catal., 5(4), 251-258
4A deep tissue optical sensingLu, Lingfei; Zhang, Fan*Nat. Nanotechnol., 17(6), 566-568
5High energy density Na-metal batteries enabled by a tailored carbonate-based electrolyteChen, Jiawei; Peng, Yu; Yin, Yue; Liu, Mingzhu; Fang, Zhong; Xie, Yihua; Chen, Bowen; Cao, Yongjie; Xing, Lidan; Huang, Jianhang; Wang, Yonggang; Dong, Xiaoli*; Xia, Yongyao*Energy Environ. Sci., 15(8), 3360-3368
6Anionic Redox Regulated via Metal–Ligand Combinations in Layered SulfidesWang, Tian; Ren, Guo-Xi; Xia, He-Yi; Shadike, Zulipiya; Huang, Tao-Qing; Li, Xun-Lu; Yang, Si-Yu; Chen, Ming-Wei; Liu, Pan; Gao, Shang-Peng*; Liu, Xiao-Song*; Fu, Zheng-Wen*Adv. Mater., 34(4), 2107353
72D FeP Nanoframe Superlattices via Space-Confined Topochemical TransformationDeng, Yuwei; Xi, Xiangyun; Xia, Yan; Cao, Yangfei; Xue, Shuqing; Wan, Siyu; Dong, Angang*; Yang, Dong*Adv. Mater., 34(10), 2109145
8Dimensional Design and Core-Shell Engineering of Nanomaterials for Electromagnetic Wave AbsorptionWu, Zhengchen; Cheng, Han-Wen; Jin, Chen; Yang, Bintong; Xu, Chunyang; Pei, Ke; Zhang, Huibin; Yang, Ziqi; Che, Renchao*Adv. Mater., 34(11), 2107538
9Mulberry-Leaves-Derived Red-Emissive Carbon Dots for Feeding Silkworms to Produce Brightly Fluorescent SilkLiu, Jun; Kong, Taoyi; Xiong, Huan-Ming*Adv. Mater., 34(16), 2200152
10Atomic Short-Range Order in a Cation-Deficient Perovskite Anode for Fast-Charging and Long-Life Lithium-Ion BatteriesYang, Liting; Xiong, Xuhui; Liang, Guisheng; Li, Xiao; Wang, Chao; You, Wenbin; Zhao, Xuebing; Liu, Xianhu; Che, Renchao*Adv. Mater., 34(17), 2200914
11Unusual Mesoporous Titanium Niobium Oxides Realizing Sodium-Ion Batteries Operated at-40 degrees CLiang, Haichen; Liu, Liangliang; Wang, Nan; Zhang, Wei; Hung, Chin-Te; Zhang, Xingmiao; Zhang, Zhenghao; Duan, Linlin; Chao, Dongliang; Wang, Fei; Xia, Yongyao; Li, Wei*; Zhao, DongyuanAdv. Mater., 34(28), 2202873
12Instantaneous High-Resolution Visual Imaging of Latent Fingerprints in Water Using Color-Tunable AIE Pincer ComplexesDuan, Lixin; Zheng, Qingshu; Tu, Tao*Adv. Mater., 34(35), 2202540
13Ultrafine Silver Nanoparticle Encapsulated Porous Molecular Traps for Discriminative Photoelectrochemical Detection of Mustard Gas Simulants by Synergistic Size-Exclusion and Site-Specific RecognitionWang, Chen; Wang, Yao; Kirlikovali, Kent O.; Ma, Kaikai; Zhou, Yaming*; Li, Peng*; Farha, Omar K.*Adv. Mater., 34(35), 2202287
14A Highly Stable Li-Organic All-Solid-State Battery Based on Sulfide ElectrolytesZhou, Xing; Zhang, Yu; Shen, Ming; Fang, Zhong; Kong, Taoyi; Feng, Wuliang; Xie, Yihua; Wang, Fei; Hu, Bingwen*; Wang, Yonggang*Adv. Energy Mater., 12(14), 2103932
15Highly-Exposed Single-Interlayered Cu Edges Enable High-Rate CO2-to-CH4 ElectrosynthesisPeng, Chen; Xu, Zikai; Luo, Gan*; Yan, Shuai; Zhang, Junbo; Li, Si; Chen, Yangsheng; Chang, Lo Yueh; Wang, Zhiqiang; Sham, Tsun-Kong; Zheng, Gengfeng*Adv. Energy Mater., 12(15), 2200195
16Synthesis of Ni/NiO@MoO3-x Composite Nanoarrays for High Current Density Hydrogen Evolution ReactionZhang, Jun-Ye; Liang, Jiayu; Mei, Bingbao; Lan, Kun; Zu, Lianhai; Zhao, Tiancong; Ma, Yuzhu; Chen, Yan; Lv, Zirui; Yang, Yi; Yu, Chuanghui; Xu, Zhe; Xia, Bao Yu; Li, Wei*; Yuan, Qinghong*; Zhao, Dongyuan*Adv. Energy Mater., 12(22), 2200001
17Defect-Assisted Electron Tunneling for Photoelectrochemical CO2 Reduction to Ethanol at Low OverpotentialsKan, Miao; Yang, Chao; Wang, Qihao; Zhang, Quan; Yan, Yaqin; Liu, Kunhao; Guan, Anxiang; Zheng, Gengfeng*Adv. Energy Mater., 12(26), 2201134
18Cation-Vacancy Ordered Superstructure Enhanced Cycling Stability in Tungsten Bronze AnodeXiong, Xuhui; Yang, Liting; Liang, Guisheng; Liu, Zhengwang; Yang, Ziqi; Zhang, Ruixuan; Wang, Chao; Che, Renchao*Adv. Energy Mater., 12(36), 2201967
19Insights into Heterogeneous Catalysts under Reaction Conditions by In Situ/Operando Electron MicroscopyCheng, Han-Wen*; Wang, Shan; Chen, Guanyu; Liu, Zhengwang; Caracciolo, Dominic; Madiou, Merry; Shan, Shiyao; Zhang, Jincang; He, Heyong; Che, Renchao*; Zhong, Chuan-Jian*Adv. Energy Mater., 12(38), 2202097
20Self-Templated Synthesis of CoFeP @ C Cage-In-Cage Superlattices for Enhanced Electrocatalytic Water SplittingDeng, Yuwei; Cao, Yangfei; Xia, Yan; Xi, Xiangyun; Wang, Yun; Jiang, Wenfeng; Yang, Dong; Dong, Angang*; Li, Tongtao*Adv. Energy Mater., 12(43), 2202394
21Hierarchical anions at the electrode-electrolyte interface for synergized neutral water oxidationLiu, Tao; Chen, Yuxin; Hao, Yaming; Wu, Jianxiang; Wang, Ran; Gu, Limin; Yang, Xuejing; Yang, Qiang; Lian, Cheng*; Liu, Honglai; Gong, Ming*CHEM, 8(10), 2700-2714
22Dynamic restructuring of epitaxial Au-Cu biphasic interface for tandem CO2-to-C2+ alcohol conversionZhu, Chenyuan; Zhou, Lihui; Zhang, Zhibin; Yang, Chunlei; Shi, Guoshuai; Zhao, Siwen; Gu, Huoliang; Wu, Jing; Gao, Xinyang; Li, Yefei; Liu, Kaihui*; Dai, Sheng*; Zhang, Liming*CHEM, 8(12), 3288-3301
23Pyrolyzed polydopamine-modified carbon black for selective and durable electrocatalytic oxygen reduction to hydrogen peroxide in acidic mediumWang, Dan; Li, Sitan; Zhang, Xiaoxin; Feng, Bo; Pei, Yan; Zhu, Yunfeng; Xu, Wei; Li, Zhen-Hua; Qiao, Minghua*; Zong, Baoning*Appl. Catal. B-Environ., 305, 121036
24O-vacancy-rich porous MnO2 nanosheets as highly efficient catalysts for propane catalytic oxidationWu, Shipeng; Liu, Huimin; Huang, Zhen*; Xu, Hualong; Shen, Wei*Appl. Catal. B-Environ., 312, 121387
25Billiard Catalysis at Ti3C2 MXene/MAX Heterostructure for Efficient Nitrogen FixationBa, Kun; Pu, Dongdong; Yang, Xiaoyong; Ye, Tong; Chen, Jinhang; Wang, Xirui; Xiao, Taishi; Duan, Tao*; Sun, Yangye; Ge, Binghui; Zhang, Ping; Liang, Ziqi*; Sun, Zhengzong*Appl. Catal. B-Environ., 317, 121755
26Synergistic effect of dual active sites over Ru/a-MoC for accelerating alkaline hydrogen evolution reactionFan, Xueliang; Liu, Cong; Wu, Minying; Gao, Boxu; Zheng, Luyao; Zhang, Yahong; Zhang, Hongbin*; Gao, Qingsheng*; Cao, Xiaoming*; Tang, Yi*Appl. Catal. B-Environ., 318, 121867
27Self-Assembly MXene-rGO/CoNi Film with Massive Continuous Heterointerfaces and Enhanced Magnetic Coupling for Superior Microwave AbsorberLi, Xiao; Wu, Zhengchen; You, Wenbin; Yang, Liting; Che, Renchao*Nano-Micro Lett., 14(1), 73
28One-Dimensional Magnetic FeCoNi Alloy Toward Low-Frequency Electromagnetic Wave AbsorptionYang, Bintong; Fang, Jiefeng; Xu, Chunyang; Cao, Hui*; Zhang, Ruixuan; Zhao, Biao; Huang, Mengqiu; Wang, Xiangyu; Lv, Hualiang*; Che, Renchao*Nano-Micro Lett., 14(1), 170
29Special Topic: Two-dimensional Functional Materials 2D mesoporous materialsAi, Yan; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Natl. Sci. Rev., 9(5), nwab108
30The pathway toward practical application of lithium-metal anodes for non-aqueous secondary batteriesLi, Panlong; Fang, Zhong; Dong, Xiaoli*; Wang, Congxiao; Xia, Yongyao*Natl. Sci. Rev., 9(8), nwac031
31An ultrathin solid-state electrolyte film coated on LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 electrode surface for enhanced performance of lithium-ion batteriesYang, Si-Yu; Shadike, Zulipiya*; Wang, Wei-Wen; Yue, Xin-Yang; Xia, He-Yi; Bak, Seong-Min; Du, Yong-Hua; Li, Hong*; Fu, Zheng-Wen*Energy Storage Mater., 45, 1165-1174
32Synergistic co-reaction of Zn2+ and H+ with carbonyl groups towards stable aqueous zinc-organic batteries brZhang, Yu; Zhao, Chenchen; Li, Zhi; Wang, Yanrong; Yan, Lei; Ma, Jing; Wang, Yonggang*Energy Storage Mater., 52, 386-394
33All-climate aqueous Na-ion batteries using "water-in-salt" electrolyteZhang, Yu; Xu, Jie; Li, Zhi; Wang, Yanrong; Wang, Sijia; Dong, Xiaoli*; Wang, Yonggang*Sci. Bull., 67(2), 161-170
34Unraveling and tuning the linear correlation between CH4 and C-2 production rates in CO2 electroreductionLiu, Kunhao; Yang, Chao; Wei, Ruilin; Ma, Xingyu; Peng, Chen; Liu, Zhengzheng; Chen, Yangshen; Yan, Yaqin; Kan, Miao; Yang, Yaoyue; Zheng, Gengfeng*Sci. Bull., 67(10), 1042-1048
35Making MXenes more energetic in aqueous batteryZhao, Ruizheng; Elzatahry, Ahmed; Chao, Dongliang*; Zhao, Dongyuan*Matter, 5(1), 8-10
36Low Strain A-Site Deficient Perovskite Lithium Lanthanum Niobate Anode for Superior Li+ StorageXiong, Xuhui; Yang, Liting; Liang, Guisheng; Wang, Chao; Chen, Guanyu; Yang, Ziqi;  Che, Renchao*Adv. Funct. Mater., 31(1), 2106911
37Rationally Designed Dual-Mesoporous Transition Metal Oxides/Noble Metal Nanocomposites for Fabrication of Gas Sensors in Real-Time Detection of 3-Hydroxy-2-Butanone BiomarkerMa, Junhao;Li, Yanyan; Li, Jichun; Yang, Xuanyu; Ren, Yuan; Alghamdi, Abdulaziz A.; Song, Guoxin; Yuan, Kaiping*; Deng, Yonghui*  Adv. Funct. Mater., 32(4), 2107439
38Boron Nitride-Based Release Agent Coating Stabilizes Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)(3)/Li Interface with Superior Lean-Lithium Electrochemical Performance and Thermal StabilityZhu, Lei; Wang, Youwei; Wu, Yongmin; Feng, Wuliang; Liu, Zhaolin; Tang, Weiping; Wang, Xiaowei*; Xia, Yongyao*Adv. Funct. Mater., 32(29), 2201136
39Remarkable Magnetic Exchange Coupling via Constructing Bi-Magnetic Interface for Broadband Lower-Frequency Microwave AbsorptionYuan, Mingyue; Zhao, Biao; Yang, Chendi; Pei, Ke; Wang, Longyuan; Zhang, Ruixuan; You, Wenbin; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*Adv. Funct. Mater., 32(33), 2203161
40Elevation of Domain Wall Velocity Driven by Current Pulses in 2D Ferromagnetic Material Fe3GeTe2Yang, Chendi; Pei, Ke; Yuan, Mingyue; Qin, Gang; Zhang, Ruixuan; Wang, Longyuan; Yang, Liting; Che, Renchao*Adv. Funct. Mater., 32(41), 2205144
41Interfacial Space Charge Enhanced Sodium Storage in a Zero-Strain Cerium Niobite Perovskite AnodeLiang, Guisheng; Yang, Liting; Xiong, Xuhui; Pei, Ke; Zhao, Xuebing; Wang, Chao; You, Wenbin; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*Adv. Funct. Mater., 32(43), 2206129
42Design and Synthesis of Carbazole-Cyclopentathiophene Alternating Copolymers for Inhibiting Phase Separation of Cs(0.15)FA(0.85)PbI(3)Tan, Yulin; Wan, Li; Zhao, Yang; Lou, Lingyun; Wang, Zhong-Sheng*Adv. Funct. Mater., 32(48), 2206030
43Interfacial Superassembly of Mesoporous Titania Nanopillar-Arrays/Alumina Oxide Heterochannels for Light- and pH-Responsive Smart Ion TransportZhang, Xin; Xie, Lei; Zhou, Shan; Zeng, Hui; Zeng, Jie; Liu, Tianyi; Liang, Qirui; Yan, Miao; He, Yanjun; Liang, Kang; Zhang, Lei; Chen, Pu; Jiang, Lei; Kong, Biao*ACS Central Sci., 8(3), 361-369
44Precise CO(2 )Reduction for Bilayer GrapheneGong, Peng; Tang, Can; Wang, Boran; Xiao, Taishi; Zhu, Hao; Li, Qiaowei*; Sun, Zhengzong*ACS Central Sci., 8(3), 394-401
45Facilitating Low-Temperature Li plus Storage via a Riemannian SurfaceDong, Xiaoli; Wang, Yonggang*ACS Central Sci., 8(7), 868-870
46Dynamic Coassembly of Amphiphilic Block Copolymer And Polyoxometalates In Dual Solvent Systems: An Efficient Approach To Heteroatom-Doped Semiconductor Metal Oxides With Controllable NanostructuresRen, Yuan; Xie, Wenhe; Li, Yanyan; Cui, Yuanyuan; Zeng, Chao; Yuan, Kaiping*; Wu, Limin*; Deng, Yonghui* ACS Central Sci., 8(8), 1196-1208
47High-Density Anisotropy Magnetism Enhanced Microwave Absorption Performance in Ti3C2Tx MXene@Ni MicrospheresWen, Caiyue; Li, Xiao; Zhang, Ruixuan; Xu, Chunyang; You, Wenbin; Liu, Zhengwang; Zhao, Biao*; Che, Renchao*ACS Nano, 16(1), 1150-1159
48Superassembly of Surface-Enriched Ru Nanoclusters from Trapping-Bonding Strategy for Efficient Hydrogen EvolutionLiang, Qirui; Li, Qizhen; Xie, Lei; Zeng, Hui; Zhou, Shan; Huang, Yanan; Yan, Miao; Zhang, Xin; Liu, Tianyi; Zeng, Jie; Liang, Kang; Terasaki, Osamu; Zhao, Dongyuan; Jiang, Lei; Kong, Biao*ACS Nano, 16(5), 7993-8004
49Magnetic-Field-Assisted Diffusion Motion of Magnetic SkyrmionsQin, Gang; Zhang, Ruixuan; Yang, Chendi; Lv, Xiaowei; Pei, Ke; Yang, Liting; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*ACS Nano, 16(10), 15927–15934
50Controllable Topological Magnetic Transformations in the Thickness-Tunable van der Waals Ferromagnet Fe5GeTe2Lv, Xiaowei; Pei, Ke; Yang, Chendi; Qin, Gang; Liu, Min; Zhang, Jincang; Che, Renchao*ACS Nano, 16(11), 19319–19327
51Shape-Mediated Oriented Assembly of Concave Nanoparticles under Cylindrical ConfinementLi, Tongtao*; Dong, Angang*; Wan, Siyu; Xi, Xiangyun; Zhang, Heyang; Ning, Jing; Zheng, Ziyue; Zhang, Zhebin; Long, Ying; Deng, Yuwei; Fan, Pengshuo; Yang, DongACS Nano, 16(12), 21315–21323
52Enhancement of single upconversion nanoparticle imaging by topologically segregated core-shell structure with inward energy migrationZhang, Yanxin; Wen, Rongrong; Hu, Jialing; Guan, Daoming; Qiu, Xiaochen; Zhang, Yunxiang*; Kohane, Daniel S.*; Liu, Qian*Nat. Commun., 13(1), 5927
53Solvent-free protic liquid enabling batteries operation at an ultra-wide temperature rangeLiao, Mochou; Ji, Xiao; Cao, Yongjie; Xu, Jie; Qiu, Xuan; Xie, Yihua; Wang, Fei*; Wang, Chunsheng*; Xia, Yongyao*Nat. Commun., 13(1), 6064
54Remodeling nanodroplets into hierarchical mesoporous silica nanoreactors with multiple chambersMa, Yuzhu; Zhang, Hongjin; Lin, Runfeng; Ai, Yan; Lan, Kun; Duan, Linlin; Chen, Wenyao; Duan, Xuezhi; Ma, Bing; Wang, Changyao; Li, Xiaomin*; Zhao, Dongyuan*Nat. Commun., 13(1), 6136
55Unraveling sulfur chemistry in interstellar carbon oxide icesLi, Xiaolong; Lu, Bo; Wang, Lina; Xue, Junfei; Zhu, Bifeng; Trabelsi, Tarek; (Francisco, Joseph S.*; Zeng, Xiaoqing*Nat. Commun., 13(1), 7150
56Customizing Heterointerfaces in Multilevel Hollow Architecture Constructed by Magnetic Spindle Arrays Using the Polymerizing-Etching Strategy for Boosting Microwave AbsorptionXu, Chunyang; Liu, Panbo; Wu, Zhengchen; Zhang, Huibin; Zhang, Ruixuan; Zhang, Chang; Wang, Lei; Wang, Longyuan; Yang, Bingtong; Yang, Ziqi; You, Wenbin; Che, Renchao*Adv. Sci., 9(17), 2200804
57Modeling Interfacial Interaction between Gas Molecules and Semiconductor Metal Oxides: A New View Angle on Gas SensingYuan, Chenyi; Ma, Junhao; Zou, Yidong; Li, Guisheng*; Xu, Hualong; Sysoev, Victor V.; Cheng, Xiaowei*; Deng, Yonghui*Adv. Sci., 9(33), 2203594
58A Bright, Renal-Clearable Nir-Ii Brush Macromolecular Probe With Long Blood Circulation Time For Kidney Disease BioimagingChenzhi Yao#, Ying Chen#, Mengyao Zhao, Shangfeng Wang, Bin Wu, Yiwei Yang, Dongrui Yin, Peng Yu, Hongxin Zhang, Fan Zhang*Angew. Chem. Int. Ed., 61(5),e202114273
59Chemically Engineered Porous Molecular Coatings as Reactive Oxygen Species Generators and Reservoirs for Long-Lasting Self-Cleaning TextilesWang, Yao; Ma, Kaikai*; Bai, Jiaquan; Xu, Tao; Han, Wendong; Wang, Chen; Chen, Zhenxia; Kirlikovali, Kent O.; Li, Peng*; Xiao, Jisheng*; Farha, Omar K.*Angew. Chem. Int. Ed., 61(8), e202115956
60Kinetics-Regulated Interfacial Selective Superassembly of Asymmetric Smart Nanovehicles with Tailored Topological Hollow ArchitecturesXie, Lei; Liu, Tianyi; He, Yanjun; Zeng, Jie; Zhang, Wei; Liang, Qirui; Huang, Zilin; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Jiang, Lei; Terasaki, Osamu; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*Angew. Chem. Int. Ed., 61(12), e202200240
61Sodium-Ion Battery with a Wide Operation-Temperature Range from-70 to 100 degrees CLi, Zhi; Zhang, Yu; Zhang, Jianhua; Cao, Yongjie; Chen, Jiawei; Liu, Haimei; Wang, Yonggang*Angew. Chem. Int. Ed., 61(13), e202116930
62Steering the Glycerol Electro-Reforming Selectivity via Cation-Intermediate InteractionsWu, Jianxiang#; Li, Jili#; Li, Yefei*; Ma, Xian-Yin ; Zhang, Wei-Yi; Hao, Yaming; Cai, Wen-Bin; Liu, Zhi-Pan; Gong, Ming*Angew. Chem. Int. Ed., 61(11), e202113362
63Counterion-Paired Bright Heptamethine Fluorophores with NIR-II Excitation and Emission Enable Multiplexed Biomedical ImagingYang, Yang; Sun, Caixia; Wang, Shangfeng*; Yan, Kui; Zhao, Mengyao; Wu, Bin; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 61(24), e202117436
64Anomalous Redox Features Induced by Strong Covalency in Layered NaTi1-yVyS2 Cathodes for Na-Ion BatteriesWang, Tian; Huang, Tao-Qing; Li, Xun-Lu; Ma, Lu; Wang, Yu-Ke; Qiao, Yan; Gao, Shang-Peng; Shadike, Zulipiya*; Fu, Zheng-Wen*Angew. Chem. Int. Ed., 61(27), e202205444
65Lattice-Confined Single-Atom Fe1Sx on Mesoporous TiO2 for Boosting Ambient Electrocatalytic N-2 Reduction ReactionChen, Jiayin; Kang, Yikun; Zhang, Wei; Zhang, Zhenghao; Chen, Yan; Yang, Yi; Duan, Linlin; Li, Yefei; Li, Wei*Angew. Chem. Int. Ed., 61(27), e202203022
66VPO4F Fluorophosphates Polyanion Cathodes for High-Voltage Proton StorageLiao, Mochou; Cao, Yongjie; Li, Ziyue; Xu, Jie; Qi, Yae; Xie, Yihua; Peng, Yu; Wang, Yonggang; Wang, Fei*; Xia, Yongyao*Angew. Chem. Int. Ed., 61(32), e202206635
67Synergy of Weakly-Solvated Electrolyte and Optimized Interphase Enables Graphite Anode Charge at Low TemperatureYang, Yang; Fang, Zhong; Yin, Yue; Cao, Yongjie; Wang, Yonggang; Dong, Xiaoli*; Xia, Yongyao*Angew. Chem. Int. Ed., 61(36), e202208345
68Stable Monodisperse Pb1-xCdxS Quantum Dots for NIR-II Bioimaging by Aqueous Coprecipitation of Bimetallic ClustersZhang, Hui#; Sun, Caixia#; Sun, Libo#; Xu, Wenhao; Wu, Wenxiao; Chen, Jie; Wang, Binhang; Yu, Junlai; Cui, Pengfei; Zhang, Fan*; Tang, Yun*Angew. Chem. Int. Ed., 61(37), e202203851
69Luminescence Lifetime Imaging Based on Lanthanide NanoparticlesZhu, Xinyan; Wang, Xiaohan; Zhang, Hongxin*; Zhang, Fan*Angew. Chem. Int. Ed., 61(42), e202209378
70Physical and Chemical Cues at the Nano-Bio Interface for ImmunomodulationWang, Feng-Yuan; Qiu, Tianze; Ling, Yun; Yang, Yannan*; Zhou, Yaming*Angew. Chem. Int. Ed., 61(41), e202209499
71Synthesis of Fully Exposed Single-Atom-Layer Metal Clusters on 2D Ordered Mesoporous TiO2 NanosheetsDuan, Linlin; Hung, Chin-Te; Wang, Jinxiu; Wang, Changyao; Ma, Bing; Zhang, Wei; Ma, Yuzhu; Zhao, Zaiwang; Yang, Chaochao; Zhao, Tiancong; Peng, Liang; Liu, Di; Zhao, Dongyuan; Li, Wei*Angew. Chem. Int. Ed., 61(43), e202211307
72A Universal Photoactivatable Tag Attached to Fluorophores Enables Their Use for Single-Molecule ImagingZhang, Xuebo; Guan, Daoming; Liu, Yawei; Liu, Jinyang; Sun, Kuangshi; Chen, Song; Zhang, Yanxin; Zhao, Bingjie; Zhai, Tianli; Zhang, Yunxiang*; Li, Fuyou; Liu, Qian*Angew. Chem. Int. Ed., 61(46), e202211767
73Realizing All-Climate Li-S Batteries by Using a Porous Sub-Nano Aromatic FrameworkXu, Jie; Zhang, Hui; Yu, Fengtao; Cao, Yongjie; Liao, Mochou; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang*Angew. Chem. Int. Ed., 61(47), e202211933
74Electrifying Adipic Acid Production: Copper-Promoted Oxidation and C−C Cleavage of CyclohexanolWang, Ran; Kang, Yikun; Wu, Jianxiang; Jiang, Tao; Wang, Yongjie; Gu, Limin; Li, Yefei*; Yang, Xuejing*; Liu, Zhipan; Gong, Ming*Angew. Chem. Int. Ed., 61(50), e202214977
75Reticular Chemistry Approach to Explore the Catalytic CO2 -epoxide Cycloaddition Reaction over Tetrahedral Coordination Lewis Acidic Sites in a Rutiletype Zinc-phosphonocarboxylate FrameworkKong, Lingtao; Li, Zhouxun; Hu, Han; Zhu, Jiaxing; Chen, Zhenxia*; Deng, Mingli*; Ling, Yun; Li, Peng; Jia, Yu; Zhou, Yaming Chem. Eng. J., 427, 131759
76Interface compatibility engineering of Multi-shell Fe@C@TiO2@MoS2 Heterojunction expanded microwave absorption bandwidthHuang, Mengqiu;Wang, Lei; Liu, Qi; You, Wenbin; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 429, 132191
77General biotemplating of hierarchically ultra-vesicular microspheres for superior microwave absorptionWu, Zhengchen; Jin, Chen; Yang, Ziqi; Qian, Xiang; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 431, 133925
78Impedance amelioration of coaxial-electrospun TiO2@Fe/C@TiO2 vesicular carbon microtubes with dielectric-magnetic synergy toward highly efficient microwave absorptionJin, Chen; Wu, Zhengchen; Yang, Chendi; Wang, Longyuan; Zhang, Ruixuan; Xu, Hualong; Che, Renchao*Chem. Eng. J., 433, 133640
79Towards high-performance aqueous zinc-ion battery via cesium ion intercalated vanadium oxide nanorodsQi, Yae; Huang, Jianhang; Yan, Lei; Cao, Yongjie; Xu, Jie; Bin, Duan; Liao, Mochou; Xia, Yongyao*Chem. Eng. J., 442, 136349
80Kinetics-Controlled Super-Assembly of Asymmetric Porous and Hollow Carbon Nanoparticles as Light-Sensitive Smart NanovehiclesXie, Lei; Yan, Miao; Liu, Tianyi; Gong, Ke; Luo, Xin; Qiu, Beilei; Zeng, Jie; Liang, Qirui; Zhou, Shan; He, Yanjun; Zhang, Wei; Jiang, Yilan; Yu, Yi; Tang, Jinyao; Liang, Kang; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*J. Am. Chem. Soc., 144(4), 1634-1646
81Self-Assembly of Ir-Based Nanosheets with Ordered Interlayer Space for Enhanced Electrocatalytic Water OxidationZu, Lianhai; Qian, Xingyue; Zhao, Shenlong; Liang, Qinghua; Chen, Yu Emily; Liu, Min; Su, Bing-Jian; Wu, Kuang-Hsu; Qu, Longbing; Duan, Linlin; Zhan, Hualin; Zhang, Jun-Ye; Li, Can; Li, Wei; Juang, Jenh Yih; Zhu, Junwu; Li, Dan*; Yu, Aibing*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem. Soc., 144(5), 2208-2217
82Stereoselective Self-Assembly of Complex Chiral Radial [5]Catenanes Using Half-Sandwich Rhodium/Iridium Building BlocksCui, Zheng; Gao, Xiang; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*J. Am. Chem. Soc., 144(5), 2379-2386
83Enzyme-Based Mesoporous Nanomotors with Near-Infrared Optical BrakesLiu, Mengli; Chen, Liang; Zhao, Zaiwang; Liu, Minchao; Zhao, Tiancong; Ma, Yuzhu; Zhou, Qiaoyu; Ibrahim, Yasseen S.; Elzatahry, Ahmed A.; Li, Xiaomin*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem. Soc., 144(9), 3892-3901
84Gradient Hierarchically Porous Structure for Rapid Capillary-AssistedCatalysisHung, Chin-Te; Duan, Linlin; Zhao, Tiancong; Liu, Liangliang; Xia, Yuan; Liu, Yupu; Qiu, Pengpeng; Wang, Ruicong; Zhao, Zaiwang; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem. Soc., 144(13), 6091-6099
85Highly Selective Separation of Benzene and Cyclohexane in a Spatially Confined Carborane MetallacageCui, Peng-Fei; Liu, Xin-Ran; Lin, Yue-Jian; Li, Zhen-Hua; Jin, Guo-Xin*J. Am. Chem. Soc., 144(14), 6558-6565
86Visible Light Generation of a Microsecond Long-Lived Potent Reducing AgentZhao, Zijian; Niu, Fushuang; Li, Pengju; Wang, Hanqi; Zhang, Zhenghao; Meyer, Gerald J.; Hu, Ke*J. Am. Chem. Soc., 144(16), 7043-7047
87Soft Patch Interface-Oriented Superassembly of Complex Hollow Nanoarchitectures for Smart Dual-Responsive NanospacecraftsYan, Miao; Liu, Tianyi; Li, Xiaofeng; Zhou, Shan; Zeng, Hui; Liang, Qirui; Liang, Kang; Wei, Xunbin; Wang, Jinqiang; Gu, Zhen; Jiang, Lei; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*J. Am. Chem. Soc., 144(17), 7778-7789
88Generation and Characterization of the Charge-Transferred Diradical Complex CaCO2 with an Open-Shell Singlet Ground StateZhou, Yangyu#; Pan, Sudip#; Dong, Xuelin; Wang, Lina; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*J. Am. Chem. Soc., 144(18), 8355-8361
89Design Rules of Hydrogen-Bonded Organic Frameworks with High Chemical and Thermal StabilitiesSong, Xiyu; Wang, Yao; Wang, Chen; Wang, Dong; Zhuang, Guowei; Kirlikovali, Kent O.; Li, Peng*; Farha, Omar K.*J. Am. Chem. Soc., 144(24), 10663-10687
90Constructing Unique Mesoporous Carbon Superstructures via Monomicelle Interface Confined AssemblyZhao, Zaiwang; Duan, Linlin; Zhao, Yujuan; Wang, Lipeng; Zhang, Junye; Bu, Fanxing; Sun, Zhihao; Zhang, Tengsheng; Liu, Mengli; Chen, Hanxing; Yang, Yi; Lan, Kun; Lv, Zirui; Zu, Lianhai; Zhang, Pengfei; Che, Renchao; Tang, Yun; Chao, Dongliang*; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem. Soc., 144(26), 11767–11777
91Methanol Synthesis from CO2/CO Mixture on Cu-Zn Catalysts from Microkinetics-Guided Machine Learning Pathway SearchShi, Yun-Fei; Kang, Pei-Lin; Shang, Cheng*; Liu, Zhi-Pan*J. Am. Chem. Soc., 144(29), 13401-13414
92Super-Assembled Chiral Mesostructured Heteromembranes for Smart and Sensitive Couple-Accelerated EnantioseparationHuang, Yanan; Zeng, Hui; Xie, Lei; Gao, Ruihua; Zhou, Shan; Liang, Qirui; Zhang, Xin; Liang, Kang; Jiang, Lei; Kong, Biao*J. Am. Chem. Soc., 144(30), 13794-13805
93Anisotropic Self-Assembly of Asymmetric Mesoporous Hemispheres with Tunable Pore Structures at Liquid-Liquid InterfacesPeng, Liang; Peng, Huarong; Xu, Li; Wang, Baixian; Lan, Kun; Zhao, Tiancong; Che, Renchao; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem. Soc., 144(34), 15754-15763
94Chloride Oxidation by One- or Two-Photon Excitation of N-PhenylphenothiazineLi, Pengju; Deetz, Alexander M.; Hu, Jiaming; Meyer, Gerald J.*; Hu, Ke*J. Am. Chem. Soc., 144(38), 17604–17610
95A Two-Dimensional van der Waals Heterostructure with Isolated Electron-Deficient Cobalt Sites toward High-Efficiency CO2 ElectroreductionGu, Huoliang; Shi, Guoshuai; Zhong, Lixiang; Liu, Lingmei; Zhang, Honghao; Yang, Chunlei; Yu, Ke; Zhu, Chenyuan; Li, Jiong; Zhang, Shuo; Chen, Chen; Han, Yu; Li, Shuzhou; Zhang, Liming*J. Am. Chem. Soc., 144(47), 21502–21511
96Diazophosphane HPN2Lu, Bo; Shao, Xin; Jiang, Xin; Wang, Lina; Xue, Junfei; Rauhut, Guntram; Tan, Gengwen; Fang, Wei; Zeng, Xiaoqing*J. Am. Chem. Soc., 144(48), 21853-21857
97Synthesis of carborane-backbone metallacycles for highly selective capture of n-pentaneGuo, Shu-Ting; Cui, Peng-Fei; Liu, Xin-Ran; Jin, Guo-Xin*J. Am. Chem. Soc., 144(48), 22221-22228
98Efficient CO2 electroreduction to ethanol by Cu3Sn catalystLongmei Shang, Ximeng Lv, Lixiang Zhong, Shuzhou Li*, Gengfeng Zheng*Small Methods, 6(2), 2101334
99Supramolecular organic frameworks improve the safety of clinically used porphyrin photodynamic agents and maintain their antitumor efficacyLiu, Yamin; Liu, Chuan-Zhi; Wang, Ze-Kun; Zhou, Wei; Wang, Hui; Zhang, Yun-Chang*; Zhang, Dan-Wei; Ma, Da*; Li, Zhan-Ting*Biomaterials, 284, 121467
100Hierarchical Ti3C2Tx MXene/Carbon Nanotubes hollow microsphere with confined magnetic nanospheres for broadband microwave absorptionZhang, Chang; Wu, Zhengchen; Xu, Chunyang; Yang, Bintong; Wang, Lei; You, Wenbin; Che, Renchao*Small, 18(3), 2104380
101Lithium vacancy-tuned [CuO4] sites for selective CO2 electroreduction to C2+ productsPeng, Chen; Zhu, Xiaorong; Xu, Zikai; Yan, Shuai; Chang, Lo Yueh; Wang, Zhiqiang; Zhang, Junbo; Chen, Menghuan; Sham, Tsun-Kong; Li, Yafei*; Zheng, Gengfeng*Small, 18(8), 2106433
102Magnetic Interacted Interaction Effect in MXene Skeleton: Enhanced Thermal-Generation for Electromagnetic Interference ShieldingHuang, Mengqiu; Wang, Lei; Li, Xiao; Wu, Zhengchen; Zhao, Biao; Pei, Ke; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*Small, 18(27), 2201587
103Extraction-Dominated Temperature Degradation of Population Inversion in Terahertz Quantum Cascade LasersWu, Yuyang; Zhang, Jinchuan; Zhao, Yunhao; Liang, Chongyun; Liu, Fengqi; Shi, Yi; Che, Renchao*Small, 18(34), 2106943
104Pilot-Scale Synthesis Sodium Iron Fluorophosphate Cathode with High Tap Density for a Sodium Pouch CellCao, Yongjie; Li, Xun-Lu; Dong, Xiaoli; Liao, Mochou; Wang, Nan; Cheng, Jiawei; Xu, Jie; Qi, Yae; Liu, Yao*; Xia, Yongyao*Small, 18(45), 2204830
105Modular super-assembly of hierarchical superstructures from monomicelle building blocksZhao, Zaiwang; Zhao, Yujuan; Lin, Runfeng; Ma, Yuzhu; Wang, Lipeng;  Liu, Liangliang;  Lan, Kun; Zhang, Jie; Chen, Hanxing; Liu, Mengli; Bu, Fanxing; Zhang, Pengfei; Peng, Liang; Zhang, Xingmiao; Liu, Yupu;  Hung, Chin-Te; Dong, Angang; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Sci. Adv., 8(19), eabo0283
106Mismatched ligand density enables ordered assembly of mixed-dimensional, cross-species materialsLi, Tongtao; Xia, Xiuyang; Wu, Guanhong; Cai, Qingfu; Lyu, Xuanyu; Ning, Jing; Wang, Jing; Kuang, Min; Yang, Yuchi; Ciamarra, Massimo Pica; Ni, Ran*; Yang, Dong*; Dong, Angang*Sci. Adv., 8(26), eabq0969
107Versatile synthesis of dendritic mesoporous rare earth-based nanoparticlesYu, Hongyue#; Wang, Wenxing#; Liu, Minchao; Zhao, Tiancong; Lin, Runfeng; Hou, Mengmeng; Kou, Yufang; Chen, Liang; Elzatahry, Ahmed A.; Zhang, Fan; Zhao, Dongyuan; Li, Xiaomin*Sci. Adv., 8(30), eahq2356
108Stabilization of garnet/Li interphase by diluting the electronic conductorFeng, Wuliang; Hu, Jiaming; Qian, Guannan ; Xu, Zhenming; Zan, Guibin; Liu, Yijin; Wang, Fei*; Wang, Chunsheng*; Xia, Yongyao*Sci. Adv., 8(42), eadd8972
109A dopant-free hole transport material boosting the performance of inverted methylamine-free perovskite solar cellsWan, Li; Tan, Yulin; Zhao, Yang; Lou, Lingyun; Wang, Zhong-Sheng*J. Mater. Chem. A, 10(6), 3159-3168
110Hybrid palladium nanoparticles and nickel single atom catalyst for efficient electrocatalytic ethanol oxidationLi, Si; Guan, Anxiang; Wang, Huining; Yan, Yaqin; Huang, Haoliang; Jing, Chao; Zhang, Lijuan*; Zhang, Linjuan*; Zheng, Gengfeng*J. Mater. Chem. A, 10(11), 6129-6133
111Indolocarbazole-core linked triphenylamine as an interfacial passivation layer for perovskite solar cellsTan, Yulin; Cheng, Haoliang; Zhao, Yang; Wan, Li; Wang, Zhong-Sheng*J. Mater. Chem. A, 10(13), 7173-7185
112Selective assembly of magnetic nano-antenna for electromagnetic dissipationFang, Jiefeng; Lv, Hualiang; Zhao, Biao; Liu, Zhengwang; Li, Xiaohui; Xu, Chunyang; Zhang, Ruixuan; Zhang, Huibin; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Wang, Min*; Che, Renchao*J. Mater. Chem. A, 10(20), 10909-10915
113Resolving Activation Entropy of CO Oxidation under the Solid-Gas and Solid-Liquid Conditions from Machine Learning SimulationLuo, Ling-Heng; Huang, Si-Da; Shang, Cheng*; Liu, Zhi-Pan*ACS Catal., 12(10), 6265-6275
114Interstitial B-Doping in Pt Lattice to Upgrade Oxygen Electroreduction PerformanceMao, Zijie#; Ding, Chen#; Liu, Xuan; Zhang, Qing; Qin, Xianxian; Li, Hong; Yang, Fan; Li, Qing*; Zhang, Xia-Guang*; Zhang, Junliang; Cai, Wen-Bin*ACS Catal., 12(15), 8848-8856
115Atomic Editing Copper Twin Boundary for Precision CO2 ReductionTang, Can#; Chen, Zheng#; Wang, Yajie; Xiao, Taishi; Li, Xian; Zheng, Changlin; Xu, Xin*; Sun, Zhengzong*ACS Catal., 12(19), 11838-11844
116Surface Energy Tuning on Cu/NC Catalysts for CO ElectroreductionLiu, Zhengzheng; Cao, Jinyuan; Wu, Bowen; Qian, Linping*; Guan, Anaiang; Yang, Chao; Lv, Ximeng; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng*ACS Catal., 12(20), 12555-12562
117Boron-Doped Platinum-Group Metals in Electrocatalysis: A PerspectiveLi, Hong; Qin, Xianxian; Zhang, Xia-Guang; Jiang, Kun*; Cai, Wen-Bin*ACS Catal., 12(20), 12750-12764
118Highly Selective Low-Temperature Acetylene Semihydrogenation Guided by Multiscale Machine LearningChen, Lin; Li, Xiao-Tian; Ma, Sicong; Hu, Yi-Fan; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*ACS Catal., 12(24), 14872-14881
119Enhanced electrochemical CO2-to-C2+ conversion from synergistic interaction between terrace and step sites on monocrystalline high-index Cu facetsZhu, Chenyuan; Zhang, Zhibin; Zhong, Lixiang; Zhao, Siwen; Shi, Guoshuai; Wu, Bowen; Gu, Huoliang; Wu, Jing; Gao, Xinyang; Liu, Kaihui; Zhang, Liming*J. Energy Chem., 70, 382-387
120Electrochemical conversion of C1 molecules to sustainable fuels in solid oxide electrolysis cellsLv, Ximeng; Chen, Menghuan; Xie, Zhaolong; Qian, Linping; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng*Chin. J. Catal., 43(1), 92-103
121Copper-doped nickel oxyhydroxide for efficient electrocatalytic ethanol oxidationWang, Huining; Guan, Anxiang; Zhang, Junbo; Mi, Yuying; Li, Si; Yuan, Taotao; Jing, Chao; Zhang, Lijuan; Zhang, Linjuan*; Zheng, Gengfeng*Chin. J. Catal., 43(6), 1478-1484
122Electroreduction of air-level CO2 with high conversion efficiencyChen, Yangshen; Kan, Miao; Yan, Shuai; Zhang, Junbo; Liu, Kunhao; Yan, Yaqin; Guan, Anxiang; Lv, Ximeng; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng*Chin. J. Catal., 43(7), 1703-1709
123Selectivity control in alkyne semihydrogenation: Recent experimental and theoretical progressLi, Xiao-Tian; Chen, Lin; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*Chin. J. Catal., 43(8), 1991-2000
124N-doped carbon layer-coated Au nanocatalyst for H-2-free conversion of 5-hydroxymethylfurfural to 5-methylfurfuralZhang, Jiang; Wang, Zijian; Chen, Mugeng; Zhu, Yifeng; Liu, Yongmei; He, Heyong; Cao, Yong*; Bao, Xinhe*Chin. J. Catal., 43(8), 2212-2222
125Fundamental Aspects in CO2 Electroreduction and Solutions from in situ Vibrational SpectroscopiesLi, Hong; Jiang, Kun; Zou, Shou-Zhong*; Cai, Wen-Bin*Chin. J. Catal., 43(11), 2772-2791
126Efficient CO2 fixation with acetophenone on Ag‐CeO2 electrocatalyst by a double activation strategyAnxiang Guan#, Yueli Quan#, Yangshen Chen, Zhengzheng Liu, Junbo Zhang, Miao Kan, Quan Zhang, Haoliang Huang, Linping Qian, Linjuan Zhang, Gengfeng Zheng*Chin. J. Catal., 43(12), 3134-3141
127NIR-II Ratiometric Lanthanide-Dye Hybrid Nanoprobes Doped Bioscaffolds for In Situ Bone Repair MonitoringPei, Peng; Hu, Hongxing; Chen, Ying; Wang, Shangfeng; Chen, Jing; Ming, Jiang; Yang, Yiwei; Sun, Caixia; Zhao, Shichang*; Zhang, Fan*Nano Lett., 22(2), 783-791
128General Synergistic Capture-Bonding Superassembly of Atomically Dispersed Catalysts on Micropore-Vacancy FrameworksLiang, Qirui; Li, Wenqiang; Xie, Lei; He, Yanjun; Qiu, Beilei; Zeng, Hui; Zhou, Shan; Zeng, Jie; Liu, Tianyi; Yan, Miao; Liang, Kang; Terasaki, Osamu; Jiang, Lei; Kong, Biao*Nano Lett., 22(7), 2889–2897
129Hierarchical Confinement Effect with Zincophilic and Spatial Traps Stabilized Zn-Based Aqueous Battery brLi, Hongpeng; Guo, Can; Zhang, Tengsheng; Xue, Pan*; Zhao, Ruizheng; Zhou, Wanhai; Li, Wei; Elzatahry, Ahmed; Zhao, Dongyuan; Chao, Dongliang*Nano Lett., 22(10), 4223-4231
130Current-Induced Magnetic Skyrmions with Controllable Polarities in the Helical PhaseZhao, Xuebing; Tang, Jin; Pei, Ke; Wang, Weiwei; Lin, Shi-Zeng*; Du, Haifeng*; Che, Renchao*Nano Lett., 22(22), 8793–8800
131NIR-II Dyad-Doped Ratiometric Nanosensor with Enhanced Spectral Fidelity in Biological Media for In Vivo BiosensingYu, Peng; Yan, Kui; Wang, Shangfeng*; Yao, Chenzhi; Lei, Zuhai; Tang, Yaohui; Zhang, Fan*Nano Lett., 22(23), 9732-9740
132Vacancies in Metal-Organic Frameworks: Formation, Arrangement, and FunctionsPang, Qingqing; Yang, Lingyi; Li, Qiaowei*Small Struct., 3(5), 2100203
133Integrating hierarchical interfacial polarization in yeast-derived Mo2C/C nanoflower/microsphere nanoarchitecture for boosting microwave absorption performanceWu, Zhengchen; Jin, Chen; Yang, Ziqi; Che, Renchao*Carbon, 189, 530-538
134Cathode Materials Challenge Varied with Different Electrolytes in Zinc BatteriesWang, Nan; Qu, Xuan; Xu, Jie; Huang, Jianhang; Cao, Yongjie; Wang, Yonggang*ACS Mater. Lett., 4(1), 190-204
135Ligand-Based Surface Engineering of Lanthanide Nanoparticles for BioapplicationsZhu, Xinyan; Zhang, Hongxin*; Zhang, FanACS Mater. Lett., 4(9), 815-1830
136HClO-Activated Near-Infrared Fluorogenic Aza-BODIPY-Bisferrocene Triad with High Turn-on Ratio for In Vivo BiosensingYin, Dongrui; Yao, Chenzhi; Chen, Ying; He, Zuyang; Yu, Peng; Sun, Xingwen; Wang, Shangfeng*; Zhang, Fan*Adv. Healthc. Mater., 11(18), 2201139
137Niobium grafted mesoporous silica for the production of biorenewable p-xylene from concentrated 2,5-dimethylfuranZhao, Yi; Wang, Kai-Zhi; Sun, Ze-Hui; Zhang, Qi; Wang, Zi-Jian; Liu, Yong-Mei; He, He-Yong; Cao, Yong*Green Chem., 24(10), 4095-4107
138Porous organic polymer overcomes the post-treatment phototoxicity of photodynamic agents and maintains their antitumor efficiencyLiu, Yamin; Wang, Ze-Kun; Gao, Zhong-Zheng; Zong, Yang; Sun, Jian-Da; Zhou, Wei*; Wang, Hui; Ma, Da; Li, Zhan-Ting*; Zhang, Dan -Wei*Acta Biomater., 150, 254-264
139Engineering Pore Walls of Mesoporous Tungsten Oxides via Ce Doping for the Development of High-Performance Smart Gas SensorsLiu, Yan; Guo, Ruoxuan; Yuan, Kaiping; Gu, Min; Lei, Mengli; Yuan, Chenyi;Gao, Meiqi ; Ai, Yuejie*; Liao, Yaozu; Yang, Xuanyu; Ren, Yuan; Zou, Yidong*; Deng, Yonghui*Chem. Mat., 34(5), 2321–2332
140Spiro[cyclopentadithiophene-dioxolane]-Based D-A-D Type Organic Molecule for Both Crystallization Improvement and Band Adjustment of PerovskitesTan, Yulin; Zhao, Yang; Wan, Li; Lou, Lingyun; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(1), 1114-1125
141 A Low Temperature Soldered All Ceramic Lithium BatteryFeng, Wuliang; Yang, Peng; Dong, Xiaoli; Xia, Yongyao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(1), 1149-1156
142Double-Protected Layers with Solid−Liquid Hybrid Electrolytes for Long-Cycle-Life Lithium BatteriesTang, Jiantao; Wang, Leidanyan;Tian, ChanghaoChen, Chunguang; Huang, Tao; Zeng, Lecai*; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(3), 4170-4178
143Black Phase of Inorganic Perovskite Stabilized with Carboxyimidazolium Iodide for Stable and Efficient Inverted Perovskite Solar CellsZhao, Yang; Zhao, Ke; Wan, Li; Tan, Yulin; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(5), 6906-6915
144Interfacial Superassembly of Light-Responsive Mechanism-Switchable Nanomotors with Tunable Mobility and DirectionalityLiu, Tianyi; Xie, Lei; Zeng, Jie; Yan, Miao; Qiu, Beilei; Wang, Xinyao; Zhou, Shan; Zhang, Xin; Zeng, Hui; Liang, Qirui; He, Yanjun; Liang, Kang; Liu, Jian*; Velliou, Eirini; Jiang, Lei; Kong, Biao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(13), 15517-15528
145Morphology-Evolved Succulent-like FeCo Microarchitectures with Magnetic Configuration Regulation for Enhanced Microwave AbsorptionYang, Ziqi; You, Wenbin; Xiong, Xuhui; Zhang, Ruixuan; Wu, Zhengchen; Zhao, Biao; Wang, Min*; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(28), 32369-32378
146Supramolecular Organic Frameworks as Adsorbents for Efficient Removal of Excess Bilirubin in HemoperfusionLiu, Yamin; Wang, Ze-Kun; Liu, Chuan-Zhi; Liu, Yue-Yang; Li, Qian; Wang, Hui; Cui, Fengchao*; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(42), 47397-47408
147Amphiphilic Self-Assembly of Nanocrystals at Emulsion Interface Renders Fast and Scalable Quasi-Nanosheet FormationXi, Xiangyun; Wan, Siyu; Deng, Yuwei; Xia, Yan; Xiao, Jingyu; Cao, Yangfei; Huang, Xianwu; Li, Zhicheng; Yang, Dong; Dong, Angang*; Li, Tongtao*ACS Appl. Mater. Interfaces, 14(44), 50354–50362
148Growth of magnetic metals on carbon microspheres with synergetic dissipation abilities to broaden microwave absorptionZhao, Biao; Li, Yang; Zeng, Qingwen; Fan, Bingbing; Wang, Lei; Zhang, Rui; Che, Renchao*J. Mater. Sci. Technol., 107, 100-110
149Engineering polarization surface of hierarchical ZnO microspheres via spray-annealing strategy for wide-frequency electromagnetic wave absorptionWang, Lei; Huang, Mengqiu; Yu, Xuefeng; You, Wenbin; Zhao, Biao; Liang, Chongyun*; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*J. Mater. Sci. Technol., 131, 231-239
150CO2 reduction with coin catalystXiao, Taishi; Tang, Can; Li, Hongbin; Ye, Tong; Ba, Kun; Gong, Peng; Sun, Zhengzong*Nano Res., 15(5), 3859-3865
151Highly stable hybrid single-micelle: a universal nanocarrier for hydrophobic bioimaging agentsZhou, Qiaoyu; Zhao, Tiancong; Liu, Mengli; Yin, Dongrui; Liu, Minchao; Elzatahry, Ahmed A.; Zhang, Fan; Zhao, Dongyuan; Li, Xiaomin*Nano Res., 15(5), 4582-4589
152Dual strategy of modulating growth temperature and inserting ultrathin barrier to enhance the wave function overlap in type-II superlatticesWu, Yuyang; Zhang, Yahui; Zhang, Yi; Zhao, Yunhao; Zhang, Yu; Xu, Yingqiang; Liang, Chongyun; Niu, Zhichuan; Shi, Yi; Che, Renchao*Nano Res., 15(6), 5626-5632
153Vortex tuning magnetization configurations in porous Fe3O4 nanotube with wide microwave absorption frequencyZhang, Ruixuan; Wang, Lei; Xu, Chunyang; Liang, Chongyun*; Liu, Xianhu; Zhang, Xuefeng; Che, Renchao*Nano Res., 15(7), 6743-6750
154Recent advances in the rational design of single-atom catalysts for electrochemical CO2 reductionGu, Huoliang; Wu, Jing; Zhang, Liming*Nano Res., 15(11), 9747-9763
155Recent advancements in the development of photo- and electro-active hydrogen-bonded organic frameworksGao, Xiangyu; Lu, Wanyue; Wang, Yao; Song, Xiyu; Wang, Cheng; Kirlikovali, Kent O.; Li, Peng*Sci. China-Mater., 65(11), 2077-2095
156Ytterbium-Enriched Outmost Shell for Enhanced Upconversion Single Molecule Imaging and Interfacial Triplet Energy TransferHu, Jialing; Guan, Daoming; Zhao, Bingjie; Zhang, Yanxin; Qiu, Xiaochen; Zhang, Yunxiang*; Liu, Qian*Adv. Opt. Mater., 10(6), 2101763
157Towards the rational design of Pt-based alloy catalysts for the low-temperature water-gas shift reaction: from extended surfaces to single atom alloysYang, Yuqi; Shen, Tonghao; Xu, Xin*Chem. Sci., 13(21), 6385-6396
158Artificial intelligence pathway search to resolve catalytic glycerol hydrogenolysis selectivityKang, Pei-Lin; Shi, Yun-Fei; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*Chem. Sci., 13(27), 8148-8160
159Flexible organic frameworks sequester neuromuscular blocking agents in vitro and reverse neuromuscular block in vivoWu, Yan; Liu, Yue-Yang; Liu, Hong-Kun; Yu, Shang-Bo; Lin, Furong; Zhou, Wei*; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*; Ma, Da*Chem. Sci., 13(32), 9243-9248
160Conductivity optimization via intertwined CNTs between TiNb2O7@C microspheres for a superior performance Li-ion battery anodeGuozhen Zhu, Wenling Jiao, Qing Li, Yunhao Zhao, Xianhu Liu, Renchao Che*J. Colloid Interface Sci., 607, 1103-1108
161Mesocrystal morphology regulation by "alkali metals ion switch": Re-examining zeolite nonclassical crystallization in seed-induced processYe, Zhaoqi; Zhao, Yang; Zhang, Hongbin*; Shi, Zhangping; Li, He; Yang, Xue; Wang, Lei; Kong, Lingtao; Zhang, Chunna; Sheng, Zhizheng; Zhang, Yahong; Tang, Yi*J. Colloid Interface Sci., 608, 1366-1376
162A universal, green, and self-reliant electrolytic approach to high-entropy layered (oxy)hydroxide nanosheets for efficient electrocatalytic water oxidationLi, Mingzhong; Xi, Xiangyun; Wang, Hao; Lyu, XuanYu; Li, Zhicheng; Zhu, Run; Ren, Xiaomeng; Yang, Dong*; Dong, Angang*J. Colloid Interface Sci., 617, 500-510
163Embedding indium nitride at the interface of indium-oxide/indium-zinc-sulfide heterostructure with enhanced interfacial charge transfer for high photocatalytic hydrogen evolutionZhang, Huihui; Gu, Huajun; Wang, Xiaohao; Li, Lingfeng; Zhang, Juhua; Chang, Shengyuan; Dai, Wei-Lin*J. Colloid Interface Sci., 622, 539-548
164Electrocatalytic methane oxidation to formate on magnesium based metal-organic frameworksChen, Menghuan; Lv, Ximeng; Guan, Anxiang; Peng, Chen; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng*J. Colloid Interface Sci., 623, 348-353
165Robust S-scheme hierarchical Au-ZnIn2S4/NaTaO3: Facile synthesis, superior photocatalytic H-2 production and its charge transfer mechanismZhang, Juhua; Gu, Huajun; Wang, Xinglin; Zhang, Huihui; Chang, Shengyuan; Li, Qin; Dai, Wei-Lin*J. Colloid Interface Sci., 625, 785-799
166Near infrared optically responsive Ag-Cu bimetallic 2D nanocrystals with controllable spatial structuresChen, Jie; Xu, Wenhao; Li, Xingjin; Sun, Libo; Zhong, Zihan; Zhang, Zitao; Tang, Yun*J. Colloid Interface Sci., 628, 660-669
167Natural sesbania gum as an efficient biopolymer binder for high-performance Si-based anodes in lithium-ion batteriesWang, Zechen; Xu, Xintong; Chen, Chunguang; Huang, Tao*; Yu, Aishui*J. Power Sources, 539, 231604
168Cobalt in high-energy-density layered cathode materials for lithium ion batteriesChu, Binbin; Guo, Yu-Jie; Shi, Ji-Lei; Yin, Ya-Xia; Huang, Tao; Su, Hang; Yu, Aishui*; Guo, Yu-Guo*; Li, YangxingJ. Power Sources, 544, 231873
169N-doped molybdenum carbides embedded in porous carbon for efficient hydrogen evolutionZheng, Luyao; Liu, Cong; Wang, Sinong*; Gao, Boxu; Fan, Xueliang; Xu, Shuyu; Jia, Yingshuai; Zhang, Yahong; Gao, Qingsheng*; Cao, Xiaoming*; Tang, Yi*Mater. Today Energy, 26, 100992
170Effect of Titania Polymorphs on the Structure and Catalytic Performance of the Pt-WOx/TiO2 Catalyst in Glycerol Hydrogenolysis to 1,3-PropanediolZeng, Yang; Jiang, Lan; Zhang, Xiaoxin; Xie, Songhai; Pei, Yan; Zhou, Gongbing; Hua, Weiming; Qiao, Minghua*; Li, Zhen-Hua*; Zong, Baoning*ACS Sustain. Chem. Eng., 10(29), 9532-9545
171Smallest Stable Si/SiO2 Interface that Suppresses Quantum Tunneling from Machine-Learning-Based Global SearchLi, Ye-Fei*; Liu, Zhi-Pan*Phys. Rev. Lett., 128(22), 226102
172In-Situ Growth of Mn3O4 Nanoparticles on Nitrogen-Doped Carbon Dots-Derived Carbon Skeleton as Cathode Materials for Aqueous Zinc Ion BatteriesSong, Tian-Bing; Huang, Zun-Hui; Niu, Xiao-Qing; Zhang, Xi-Rong; Wei, Ji-Shi; Xiong, Huan-Ming*ChemSusChem, 15(6), e202102390
173Structure-Function Correlation and Dynamic Restructuring of Cu for Highly Efficient Electrochemical CO2 ConversionZhu, Chenyuan; Zhao, Siwen; Shi, Guoshuai; Zhang, Liming*ChemSusChem, 15(7), e202200068
174H2O Activity Adjustment by Hydrogen Bonding Enables High-Performance Zn-Organic BatteryZhou, Kang; Wang, Nan*; Qiu, Xuan; Xie, Haijiao; Wei, Peng*; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang*ChemSusChem, 15(24), e202201739
175Electrospinning super-assembly of ultrathin fibers from single- to multi-Taylor cone sitesZhang, Xingshuang; Xie, Lei; Wang, Xungai; Shao, Zhengzhong; Kong, Biao*Appl. Mater. Today, 26, 101272
176Cucurbit[7]uril-threaded flexible organic frameworks: Quantitative polycatenation through dynamic covalent chemistryLi, Qian; Sun, Jian-Da; Yang, Bo*; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Ma, Da; Li, Zhan-Ting*Chin. Chem. Lett., 33(4), 1988-1992
177Photocatalytic CO2 conversion: from C1 products to multi-carbon oxygenatesZhang, Quan; Yang, Chao; Guan, Anxiang; Kan, Miao; Zheng, Gengfeng*Nanoscale, 14(29), 10268-10285
178Acceptorless dehydrogenation of primary alcohols to carboxylic acids by self-supported NHC-Ru single-site catalystsYin, Shenxiang; Zheng, Qingshu; Chen, Jie; Tu, Tao*J. Catal., 408, 165-172
179A photo- and redox actives mesoporous 3D covalent organic framework enables highly efficient metal-free photoredox catalysisChao, Jinyu; Wang, Ze-Kun; Liu, Hongkun; Wu, Gang; Lei, Zhuo; Xu, Huoshu; Su, Tianhui; Zhang, Liming; Li, Qiaowei; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Li, Zhan-Ting; Yusran, Yusran*J. Catal., 413, 692-702
180Highly Water-Soluble Cucurbit[8]uril Derivative as a Broad-Spectrum Neuromuscular Block Reversal AgentLiu, Hong -Kun; Lin, Furong; Yu, Shang-Bo*; Wu, Yan; Lu, Shuai; Liu, Yue-Yang; Qi, Qiao-Yan; Cao, Jin; Zhou, Wei*; Li, Xiaopeng; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Li, Zhan-Ting*; Ma, Da*J. Med. Chem., 65(24), 16893–16901
181Orthogonal Multiplexed NIR-II Imaging with Excitation-Selective Lanthanide-Based NanoparticlesXu, Houben; Yang, Yang; Lu, Lingfei; Yang, Yiwei; Zhang, Zhengcheng; Zhao, Chun-Xia; Zhang, Fan; Fan, Yong*Anal. Chem., 94(8), 3661-3668
182Copper-based catalysts for electrochemical carbon monoxide reductionJi, Yali; Guan, Anxiang; Zheng, Gengfeng*Cell Rep. Phys. Sci., 3(10), 101072
183c-Axis-penetrated mesoporous MWW zeolite nanosheets: preparation by H2O2-induced micro-explosion and their enhanced propertiesZhang, Chunna; Lin, Feng; Kong, Lingtao; Ye, Zhaoqi; Pan, Di; Li, Hongbin; Li, He; Liu, Peng; Zhang, Yahong; Zhang, Hongbin*; Tang, Yi*Inorg. Chem. Front., 9(16), 4030-4040
184Cycloparaphenylene and their radicals anchored to a metal-organic frameworkJiang, Z.; Duan, W.; Lin, W.; Yang, L.; Wu, Z.; Wang, J.; Wang, S.; Du, P.*; Li, Q.*Mater. Today Chem., 25, 100973
185Porous dynamic covalent polymers as promising reversal agents for heparin anticoagulantsZong, Yang; Yan-Yan Xu; Wu, Yan; Liu, Yamin; Li, Qian; Lin, Furong*; Shang-Bo Yu*; Wang, Hui; Zhou, Wei*; Xing-Wen Sun; Dan-Wei Zhang; Zhan-Ting Li*J. Mat. Chem. B, 10(17), 3268-3276
186Conjugating aldoxorubicin to supramolecular organic frameworks: polymeric prodrugs with enhanced therapeutic efficacy and safetyLiu, Yue-Yang; Wang, Ze-Kun; Yu, Shang-Bo; Liu, Yamin; Wang, Hui; Zhou, Wei*; Li, Zhan-Ting*; Zhang, Dan-Wei*J. Mat. Chem. B, 10(22), 4163-4171
187Highly efficient noble-metal-free NiS/rGO/Cd0.3Zn0.7S nanorods in visible-light-driven H-2 evolution with enhanced surface photoinduced charge transferWang, Xiaohao; Li, Lingfeng; Gu, Huajun; Zhang, Huihui; Zhang, Juhua; Zhang, Quan; Dai, Wei-Lin*Appl. Surf. Sci., 574, 151553
188Spectroscopic characterization of two peroxyl radicals during the O-2-oxidation of the methylthio radicalWu, Zhuang; Shao, Xin; Zhu, Bifeng; Wang, Lina; Lu, Bo; Trabelsi, Tarek; Francisco, Joseph S.*; Zeng, Xiaoqing*Commun. Chem., 5(1), 19
189Photoinduced Hole Hopping across CdS Quantum Dot Surfaces for Photoelectrochemical Water OxidationNiu, Fushuang; Zhou, Quan; Liu, Rong; Hu, Ke*ACS Appl. Energ. Mater., 5(1), 1244-1251
190Fluorinated Carbon Materials and the Applications in Energy Storage SystemsFang, Zhong; Peng, Yu; Zhou, Xing; Zhu, Lei; Wang, Yonggang; Dong, Xiaoli*; Xia, YongyaoACS Appl. Energ. Mater., 5(4), 3966-3978
191Tryptaminium Iodide as an Additive of Isopropanol Green Antisolvent for Efficient and Stable Perovskite Solar CellsZhao, Yang; Tan, Yulin; Wan, Li; Lou, Lingyun; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Energ. Mater., 5(8), 9520-9529
192Spectroscopic Identification of the Heterocumulenic Isocyanatoborane Radical HBNCOWang, Lina; Li, Xiaolong; Jiang, Xin; Zeng, Xiaoqing*; Zhou, Mingfei*J. Phys. Chem. Lett., 13(11), 2619-2624
193In Situ Active Site for Fe-Catalyzed Fischer-Tropsch Synthesis: Recent Progress and Future ChallengesLiu, Qian-Yu; Shang, Cheng*; Liu, Zhi-Pan*J. Phys. Chem. Lett., 13(15), 3342-3352
194In Situ Wide-Frequency Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy Enables One to Decipher the Interfacial Structure of a Cu Plating AdditiveMao, Zijie; Wu, Yicai; Ma, Xian-Yin; Zheng, Li; Zhang, Xia-Guang*; Cai, Wen -Bin*J. Phys. Chem. Lett., 13(39), 9079-9084
195Plasmon-Enhanced C-C Bond Cleavage toward Efficient Ethanol ElectrooxidationWei, Yan; Mao, Zijie; Ma, Xian-Yin; Zhan, Chao*; Cai, Wen-Bin*J. Phys. Chem. Lett., 13(48), 11288-11294
196Imaging the Complex-Forming Reaction Dynamics in Al+CO2 -> AlO plus COLi, Fangfang; Ma, Yujie; Yan, Dong; Xu, Ang; Liu, Jiaxing; Wang, Fengyan*J. Phys. Chem. Lett., 13(50), 11630-11635
197Accurate Prediction of Nuclear Magnetic Resonance Parameters via the XYG3 Type of Doubly Hybrid Density FunctionalsYan, Wenjie; Xu, Xin*J. Chem. Theory Comput., 18(5), 2931-2946
198Accurate and Efficient Estimation of Lennard-Jones Interactions for Coarse-Grained Particles via a Potential Matching MethodZhang, Yuwei; Wang, Yunchu; Xia, Fei*; Cao, Zexing*; Xu, Xin*J. Chem. Theory Comput., 18(8), 4879-4890
199Recent Advances in the Marriage of Catalyst Nanoparticles and Mesoporous SupportsZhang, Wei; Zhu, Kerun; Ren, Wenxuan; He, Haili; Liang, Haichen; Zhai, Yunpu; Li, Wei*Adv. Mater. Interfaces, 9(3), 2101528
200Hydroxy-Group-Enriched In2O3 Facilitates CO2 Electroreduction to Formate at Large Current DensitiesLiu, Zhengzheng; Lv, Ximeng; Zhang, Junbo; Guan, Anxiang; Yang, Chao; Yan, Shuai; Chen, Yangshen; Liu, Kunhao; Zheng, Gengfeng*Adv. Mater. Interfaces, 9(6), 2101956
201Interfacial Catalysis Enabled Acetone Sensors Based on Rationally Designed Mesoporous Metal Oxides with Erbium-Doped WO3 FrameworkLiu, Yan; Li, Yanyan; Gao, Meiqi; Yuan, Chenyi; Ren, Yuan; Xie, Wenhe; Yang, Xuanyu; Liao, Yaozu; Zou, Yidong*; Deng, Yonghui*Adv. Mater. Interfaces, 9(28), 2200802
202Determination of acid structures on the surface of sulfated monoclinic and tetragonal zirconia through experimental and theoretical approachesHuang, Daofeng; Chen, Siyue; Ma, Sicong; Chen, Xin; Ren, Yuanhang; Wang, Meiyin; Ye, Lin; Zhang, Li; Chen, Xueying; Liu, Zhi-Pan; Yue, Bin*; He, Heyong*Catal. Sci. Technol., 12(2), 596-605
203Facile and robust construction of a 3D-hierarchical NaNbO3-nanorod/ZnIn2S4 heterojunction towards ultra-high photocatalytic H-2 productionZhang, Juhua; Gu, Huajun; Wang, Xinglin; Zhang, Huihui; Li, Lingfeng; Wang, Xiaohao; Dai, Wei-Lin*Catal. Sci. Technol., 12(7), 2346-2359
204Tandem catalytic methylation of naphthalene using CO2 and H-2Wang, Zijian; Chang, Haohao; Zhang, Jiang; Sun, Zehui; Wu, Yulin; Liu, Yongmei; Zhu, Yifeng*; He, Heyong; Cao, Yong*; Bao, Xinhe*Chem. Commun., 58(23), 3779-3782
205One-pot two-step process directly converting biomass-derived carbohydrate to lactideGao, Lou; Du, Ke; Yan, Tianlan; Li, He; Pan, Di; Zhang, Yahong*; Tang, YiChem. Commun., 58(29), 4627-4630
206Synthesis of silica-stabilized Ag-44 clusters aided by a designed mercaptosilane ligandYang, Jinyu; Xie, Shoudong; Zhang, Hui; Xu, Wenhao; Dong, Angang*; Tang, Yun*Chem. Commun., 58(48), 6849-6852
207Triple bonding between beryllium and nitrogen in HNBeCOWang, Lina; Pan, Sudip; Wang, Guanjun; Zeng, Xiaoqing; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Chem. Commun., 58(61), 8532-8535
208Phosphenic isocyanate (O2PNCO): gas-phase generation, characterization, and photodecomposition reactionsZhu, Bifeng; Jiang, Junjie; Lu, Bo; Li, Xiaolong; Jiang, Xin; Rauhut, Guntram; Zeng, Xiaoqing*Chem. Commun., 58(76), 10703-10706
209Direct grafting synthesis of bi-functional Zr-Al-MWW zeolites and their catalytic characteristics in Lewis-Bronsted cascade reactionHuang, Yanghuan; Zhang, Haocheng; Gao, Lou; Yan, Tianlan; Yan, Yueer*; Zhang, Yahong; Tang, Yi*Microporous Mesoporous Mat., 341, 112110
210CO2 assisted ethane dehydrogenation over Co-exchanged ZSM-5 and ZSM-11 zeolites: Effect of Al spatial distributionGuo, Hongyao; He, Huan; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiAppl. Catal. A-Gen., 635, 118569
211Facile Morphology and Porosity Regulation of Zeolite ZSM-5 Mesocrystals with Synergistically Enhanced Catalytic Activity and Shape SelectivityLin, Feng; Ye, Zhaoqi; Kong, Lingtao; Liu, Peng; Zhang, Yahong; Zhang, Hongbin*; Tang, Yi*Nanomaterials, 12(9), 1601
212Hollow carbon nanospheres embedded with stoichiometric gamma-Fe2O3 and GdPO4: tuning the nanospheres for in vitro and in vivo size effect evaluationZhang, Hui; Zhang, Jianping; Chen, Yi; Wu, Tianze; Lu, Mingzhu; Chen, Zhenxia; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Ling, Yun*; Zhou, Yaming*Nanoscale Adv., 4(5), 1414-1421
213Potassium as a Versatile Promoter to Tailor the Distribution of the Olefins in CO2 Hydrogenation over Iron-Based CatalystWang, Shunwu; Ji, Yushan; Liu, Xuancheng; Yan, Shirun; Xie, Songhai; Pei, Yan; Li, Hexing; Qiao, Minghua*; Zong, Baoning*ChemCatChem, 14(6), e202101535
214High-Efficiency and Long-life Synergetic Dual-Oxide/Zeolite Catalyst for Direct Conversion of Syngas into AromaticsFang, Yue; Sheng, Haibing; Huang, Zhen*; Yue, Yinghong; Hua, Weiming; Shen, Wei; Xu, Hualong*ChemCatChem, 14(12), e202200200
215A cucurbit[8]uril-stabilized 3D charge transfer supramolecular polymer with a remarkable confinement effect for enhanced photocatalytic proton reduction and thioether oxidationLei, Zhuo; Li, Qian; Sun, Jian-Da; Wang, Ze-Kun; Wang, Hui; Li, Zhan-Ting*; Zhang, Dan-Wei*Org. Chem. Front., 9(5), 1327-1335
216Which Is More Efficient in Promoting the Photocatalytic H-2 Evolution Performance of g-C3N4: Monometallic Nanocrystal, Heterostructural Nanocrystal, or Bimetallic Nanocrystal?Li, Lingfeng; Wang, Xiaohao; Gu, Huajun; Zhang, Huihui; Zhang, Juhua; Zhang, Quan; Dai, Wei-Lin*Inorg. Chem., 61(11), 4760-4768
217Adsorption-Based Detoxification of Endotoxins by Porous Flexible Organic FrameworksSun, Jian-Da; Li, Qian; Haoyang, Wei-Wei; Zhang, Dan-Wei*; Wang, Hui; Zhou, Wei*; Ma, Da*; Hou, Jun-Li; Li, Zhan-Ting*Mol. Pharm., 19(3), 953-962
218Super-assembly of freestanding graphene oxide-aramid fiber membrane with T-mode subnanochannels for sensitive ion transportZhou, Shan; Xie, Lei; Yan, Miao; Zeng, Hui; Zhang, Xin; Zeng, Jie; Liang, Qirui; Liu, Tianyi; Chen, Pu; Jiang, Lei; Kong, Biao*Analyst, 147(4), 652-660
219Ethane conversion in the presence of CO2 over Co-based ZSM-5 zeolite: Co species controlling the reaction pathwayGuo, Hongyao; He, Huan; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiMol. Catal., 519, 112155
220Rational Design and Integrative Assembly of Heteromeric Metalla[2]Catenanes Featuring Cp*Ir/Rh FragmentsLiu, Dong; Lu, Ye; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Chem.-Eur. J., 28(16), e202104617
221Superassembled Hierarchical Asymmetric Magnetic Mesoporous Nanorobots Driven by Smart Confined Catalytic DegradationYan, Miao#; Ma, Ding#; Qiu, Beilei; Liu, Tianyi; Xie, Lei; Zeng, Jie; Liang, Kang; Xin, Hui; Lian, Zhexun; Jiang, Lei; Kong, Biao*Chem.-Eur. J., 28(29), e202200307
222In-situ synthesized cathode prelithiation additive to compensate initial capacity loss for lithium ion batteriesWang, Yu-Ke; Yang, Si-Yu; Yang, Yangyuchen; Hong, Xiang*; Fu, Zheng-Wen*J. Electroanal. Chem., 919, 116567
223Sm-CeO2/Zeolite Bifunctional Catalyst for Direct and Highly Selective Conversion of Bioethanol to PropyleneJin, Huan; Miao, Changxi*; Yue, Yinghong; Tian, Chao; Hua, Weiming*; Gao, ZiCatalysts, 12(4), 407
224Highly Active Cu-CeZrOx/ZSM-5@Si Catalyst for Direct Conversion of Syngas to AromaticsSheng, Haibing#; Fang, Yue#; Huang, Yijia; Huang, Zhen*; Shen, Wei; Xu, Hualong*Ind. Eng. Chem. Res., 61(34), 12405–12414
225Insights into Boosting SO2 Tolerance for Catalytic Oxidation of Propane over Fe2O3-Promoted Co3O4/Halloysite CatalystsZha, Kaiwen;  Wu, Shipeng;  Zheng, Zihao; Huang, Zhen*; Xu, Hualong; Shen, Wei*Ind. Eng. Chem. Res., 61(34), 12482-12492
226Automated search for optimal surface phases (ASOPs) in grand canonical ensemble powered by machine learningChen, Dongxiao; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*J. Chem. Phys., 156(9), 94104
227Significant pi bonding in coinage metal complexes OCTMCCO- from infrared photodissociation spectroscopy and theoretical calculationsZhou, Yangyu; Liu, Hao; Jin, Xiaoyang; Xing, Xiaopeng*; Wang, Xuefeng; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei*J. Chem. Phys., 157(1), 14302
228System Engineering Enhances Photoelectrochemical CO2 ReductionKan, Miao; Wang, Qihao; Hao, Shuya; Guan, Anxiang; Chen, Yangshen; Zhang, Quan; Han, Qing; Zheng, Gengfeng*J. Phys. Chem. C, 126(4), 1689-1700
229Highly Luminescent NHC-Stabilized Au13 Clusters as Efficient Excited-State Electron DonorsWang, Xiaotong; Liu, Rong; Tian, Limei; Bao, Jingwen; Zhao, Chunyi; Niu, Fushuang; Cheng, Dajiao; Lu, Zhou; Hu, Ke*J. Phys. Chem. C, 126(43), 18374-18382
230Theoretical Design of Stable Pentacoordinate Boron CompoundsLi, Zhipeng; Song, Guoliang*; Li, Zhen Hua*ACS Omega, 7(2), 2391-2397
231Nano/micrometer porous conductive network structure Li4Ti5O12@C/CNT microspheres with enhanced sodium-storage capability as an anode materialZhu, Guozhen*; Yu, Linhe; Yang, Qihao; Che, Renchao*RSC Adv., 12(41), 26782-26788
232Unprecedented Ferromagnetic Exchange Coupling of a Square-Planar Cu4O unit in a scu-Type Porous Metal-Organic Framework and Its Reticular ChemistryQiu, Tianze; Wang, Yongchen; Li, Yihan; Zhu, Lin*; Chen, Zhenxia; Jia, Yu; Zhao, Pu; Shi, Wei; Zhou, Yaming; Ling, Yun*Cryst. Growth Des., 22(7), 4005-4011
233Functional multilayer solid electrolyte films for lithium dendrite suppressionDai, Wangqi; Ma, Ziqiang; Wang, Donglei; Yang, Siyu;  Fu Zhengwen*Appl. Phys. Lett., 121(22), 223901
234Fluoromethylsulfinyl radicals: spectroscopic characterization and photoisomerization via intramolecular hydrogen shiftZhu, Bifeng; Jiang, Junjie; Lu, Bo; Li, Xiaolong; Zeng, Xiaoqing*Phys. Chem. Chem. Phys., 24(15), 8881-8889
235Infrared spectroscopy of Be(CO2)(4)(+) in the gas phase: electron transfer and C-C coupling of CO2Yang, Yang; Zhou, Yangyu; Jin, Xiaoyang; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei*Phys. Chem. Chem. Phys., 24(21), 13149-13155
236Photolytic insertion of carbon monoxide into nitrosyl chloride: formation of nitrosoformyl chlorideLu, Bo; Jiang, Xin; Zeng, Xiaoqing*Phys. Chem. Chem. Phys., 24(29), 17673-17678
237Photochemistry of phosphenic chloride (ClPO2): isomerization with chlorine metaphosphite (ClOPO) and reduction by carbon monoxideJiang, Junjie; Zhu, Bifeng; Jiang, Xin; Lu, Bo; Zeng, Xiaoqing*Phys. Chem. Chem. Phys., 24(35), 20828-20836
238Dynamics of magnetic skyrmions driven by a temperature gradient in a chiral magnet FeGeQin, Gang; Zhang, Xichao; Zhang, Ruixuan; Pei, Ke; Yang, Chendi; Xu, Chunyang; Zhou, Yan; Wu, Yizheng; Du, Haifeng; Che, Renchao*Phys. Rev. B, 106(2), 24415
239A pyridinesulfonamide derivative FD268 suppresses cell proliferation and induces apoptosis via inhibiting PI3K pathway in acute myeloid leukemiaChen, Yi; Wu, Tianze; Yang, Chengbin; Lu, Mingzhu; Chen, Zhenxia; Deng, Mingli; Jia, Yu; Yang, Yongtai; Liu, Xiaofeng; Wang, Hongyan; Ling, Yun; Lu, Lei*; Zhou, Yaming*Plos One, 17(11), e0277893
240Analytic Gradients for the Long-Range-Corrected XYG3 Type of Doubly Hybrid Density Functionals: Theory, Implementation, and AssessmentYan, Wenjie; Xu, Xin*J. Phys. Chem. B, 126(24), 3937-3946
241Iridium Dimer Anion-Mediated C C Triple Bond Cleavage and Successive Dehydrogenation of Acetylene in the Gas PhaseWu, Hechen; Wu, Xiao-Nan*; Liu, Xuegang; Ji, Chonglei; Li, Wei; Jiang, Ling; Xie, Hua*; Zhou, Mingfei*J. Phys. Chem. A, 126(10), 1711-1717
242Curtius-Type Rearrangement of Sulfinyl Azides: A Matrix Isolation and Computational StudyWu, Zhuang; Zeng, Xiaoqing*J. Phys. Chem. A, 126(27), 4367-4375
243Carbon Dioxide Activation by Alkaline-Earth Metals: Formation and Spectroscopic Characterization of OCMCO3 and MC2O4 (M = Ca, Sr, Ba) in Solid NeonDong, Xuelin; Wang, Lina; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei*J. Phys. Chem. A, 126(28), 4598-4607
244Nitrogen-doped Carbon Pyrolyzed from ZIF-8 for Electrocatalytic Oxygen Reduction to Hydrogen Peroxide(基于热解 ZIF-8 的氮掺杂碳电化学氧还原合成过氧化氢催化剂)Wang Dan; Feng Bo; Zhang Xiaoxin; Liu Yanan; Pei Yana; Qiao Minghua*; Zong Baoning*Acta Chim. Sin., 80(6), 772-780
245W-doped Hierarchically Porous Silica Nanosphere Supported Platinum for Catalytic Glycerol Hydrogenolysis to 1,3-Propanediol(W掺杂多级孔SiO2纳米球负载Pt用于催化甘油氢解制1,3-丙二醇)Zeng Yang; Jiang Lan; Zhang Xiaoxin; Xie Songhai; Pei Yan; Qiao Minghua*; Li Zhen-Hua; Xu Hualong; Fan Kangnian; Zong Baoning*Acta Chim. Sin., 80(7), 903-912
246The Role of Zeolite Framework in Zeolite Stability and Catalysis from Recent Atomic SimulationMa, Sicong; Liu, Zhi-Pan* Top. Catal., 65(1-4), 59-68
247Block Copolymer Supported Gold Nanoparticles Assemblies with Exposed Gold SurfaceZong Chen; Liu Guangnan; Xu Wenhao; Chen Jie; Tang Yun*Chem. Res. Chin. Univ., 38(4), 1118-1122
248Insights into Promoting Effect of Sm on Catalytic Performance of the CeO2/Beta Catalyst in Direct Conversion of Bioethanol to PropyleneJin Huan; Xu Ding; Tian Chao; Yue Yinghong; Hua Weiming*; Gao ZiChem. Res. Chin. Univ., 38(6), 1547-1552
249Guest encapsulation and self-assembly of a box-like metalla-rectangle featuring Cp *Rh fragmentsLiu, Dong; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*J. Organomet. Chem., 967, 122353
250Ethane dehydrogenation over Co-based MOR zeolitesHe, Huan; Miao, Changxi; Guo, Hongyao; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiReact. Kinet. Mech. Catal., 135(4), 2045-2058
251Imaging Photodissociation Dynamics of MgO at 193 nmLi, Fang-fang; Ma, Yu-jie; Liu, Jia-xing; Yan, Dong; Xu, Ang; Wang, Feng-yan*Chin. J. Chem. Phys., 35(2), 257-262
252Assessment of advanced xDH@B3LYP methods in describing various potential energy curves driven by pi-pi, CH/pi, and SH/pi non-bonded interactionsTan, Shiqian; Wang, Yizhen; Zhang, Igor Ying*; Xu, XinChin. J. Chem. Phys., 35(5), 720-726
253Preparation and Characterization of Mesoporous Cs3PMo12O40 Employed for Catalytic Epimerization Reaction of AldosesWang Mei-Yin; Ren Yuan-Hang; Jia Chun-Bo; Li Xiang; Ye Lin; Yue Bin*; He He-Yong*Chin. J. Inorg. Chem., 38(2), 304-312
254Water-Soluble Porphyrin-Based Nanoparticles Derived from Electrostatic Interaction for Enhanced Photodynamic TherapyLi, Yu-Xin; Liu, Yamin; Wang, Hui; Li, Zhan-Ting*; Zhang, Dan-Wei*ACS Appl. Bio Mater., 5(2), 881-888
255Tunable and Enhanced NIR-II Luminescence from Heavily Doped Rare-Earth Nanoparticles for In Vivo BioimagingZhang, Zhengcheng; Yang, Yang; Zhao, Mengyao; Lu, Lingfei; Zhang, Fan; Fan, Yong*ACS Appl. Bio Mater., 5(6), 2935-2942
256Folding and Aggregation of Oligoviologens in Water and Cucurbit[n]uril (n=7, 8) ModulationPeng, Wen-Chang; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Chin. J. Org. Chem., 42(3), 863-870
257Gradient Enhancement of Supramolecular Organic Framework for Solubilization of Hydrophobic Molecules by Two Molecular Containers in WaterWang Ze-Kun; Xu Zi-Yue; Li Juan-Juan; Yu Shang-Bo; Wang Hui; Guo Dong-Sheng; Zhang Dan-Wei; Li Zhan-Ting*Chin. J. Org. Chem., 42(7), 2236-2242
258Insight into the Acidity and Catalytic Performance on Butane Isomerization of Thermal Stable Sulfated Monoclinic ZirconiaHuang, Daofeng; Feng, Wenhua; Zhang, Li; Yue, Bin*; He, Heyong*Processes, 10(12), 2693
259Construction of a molecular prime link by interlocking two trefoil knotsCui, Zheng; Jin, Guo-Xin*Nature Synthesis, 1, 635-640
260Alkalinity-controlled zeolite nucleation and growth: ultrafast synthesis of total-morphology zeolite L mesocrystals and adsorption evaluationYe, Zhaoqi#; Kong, Lingtao#; Zhao, Yang;  Zhang, Chunna;  Yang, Xue;  Yan, Kexin;  Zhang, Yahong; Zhang, Hongbin*; Tang, Yi*Chem. Synth., 2, 20
261 All-Solid-State Thin-Film Batteries Based on Lithium Phosphorus OxynitridesDai, Wang-qi; Qiao, Yan; Ma, Zi-Qiang; Wang, Tian; Fu, Zheng-Wen*Materials Futures,  1, 032101
262One-Pot Preparation of Highly Dispersed Second Near-Infrared J-Aggregate Nanoparticles Based on FD-1080 Cyanine Dye for Bioimaging and BiosensingSun, Caixia; Zhao, Mengyao; Zhu, Xinyan; Pei, Peng; Zhang, Fan*CCS Chem., 4(2), 476-486
263Redox Mediator Chemistry Regulated Aqueous Batteries: Insights into Mechanisms and ProspectsZhang, Tengsheng; Chen, Qianru; Li, Xinran; Liu, Jiahao; Zhou, Wanhai; Wang, Boya; Zhao, Zaiwang; Li, Wei; Chao, Dongliang*; Zhao, DongyuanCCS Chem., 4(9), 2874-2887
264Versatile core-shell magnetic fluorescent mesoporous microspheres for multilevel latent fingerprints magneto-optic information recognitionYu, Bingjie; Liu, Shude; Xie, Wenhe; Pan, Panpan; Zhou, Peng; Zou, Yidong*; Yue, Qin*; Deng, Yonghui*InfoMat, 4(5), e12289
265Carbon dots crosslinked gel polymer electrolytes for dendrite-free and long-cycle lithium metal batteriesHuang, Zun-Hui; Wei, Ji-Shi; Song, Tian-Bing; Ni, Jia-Wen; Wang, Fei; Xiong, Huan-Ming*SmartMat, 3(2), 323-336