论文
当前位置:首页>>首页  科学研究  论文
论文名称所有作者期刊,卷,页
Dynamic coordination of   cations and catalytic selectivity on zinc-chromium oxide alloys during syngas   conversionMa, Sicong; Huang, Si-Da; Liu,   Zhi-Pan*Nat. Catal.,2(8), 671-677
Metal boride   better than Pt: HCP Pd2B as a superactive hydrogen evolution reaction   catalystChen, Lin; Zhang,   Ling-Ran; Yao, Ling-Yan; Fang, Ya-Hui; He, Lin; Wei, Guang-Feng*; Liu, Zhi-Pan*Energy Environ.   Sci.,12(10), 3099-3105
A versatile   single-ion electrolyte with a Grotthuss-like Li conduction mechanism for   dendrite-free Li metal batteriesYuan, Shouyi; Bao,   Junwei Lucas; Wei, Jishi; Xia, Yongyao; Truhlar, Donald G*.; Wang, Yonggang*Energy Environ.   Sci.,12(9), 2741-2750
Hierarchical   Porous Organometallic Polymers Fabricated by Direct Knitting: Recyclable   Single-Site Catalysts with Enhanced ActivityShen, Yajing; Zheng,   Qingshu; Zhu, Haibo; Tu, Tao*Adv. Mater.,1905950
Robust   Negative Electrode Materials Derived from Carbon Dots and Porous Hydrogels   for High-Performance Hybrid SupercapacitorsWei, Ji-Shi; Ding,   Chen; Zhang, Peng; Ding, Hui; Niu, Xiao-Qing; Ma, Yuan-Yuan; Li, Chao; Wang,   Yong-Gang*; Xiong, Huan-Ming*Adv. Mater.,31(5),   1806197
Interfacial   Super-Assembled Porous CeO2/C Frameworks Featuring Efficient and Sensitive   Decomposing Li2O2 for Smart Li-O-2 BatteriesHou, Yue; Wang, Jun;   Liu, Jiaqing; Hou, Chuanxin; Xiu, Zhaohong; Fan, Yuqi; Zhao, Lanling; Zhai,   Yanjie; Li, Hongyu;。。; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*Adv. Energy   Mater.,9(40), 1901751
Liquid-Solid   Interfacial Assemblies of Soft Materials for Functional Freestanding Layered   Membrane-Based Devices toward Electrochemical Energy SystemsLi, Dongwei; Liang,   Kang; Cheng, Wenlong; Li, Changming; Zhao, Dongyuan; Kong, Biao*Adv. Energy   Mater.,9(21), 1804005
Spherical   Mesoporous Materials from Single to Multilevel ArchitecturesQin, Pengpeng; Ma,   Bing; Hung, Chin-Te; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Accounts Chem.   Res.,52(10), 2928-2938
sp(2)-Hybridized   Carbon-Containing Block Copolymer Templated Synthesis of Mesoporous   Semiconducting Metal Oxides with Excellent Gas Sensing PropertyZou, Yidong; Zhou,   Xinran; Zhu, Yongheng; Cheng, Xiaowei; Zhao, Dongyuan; Deng, Yonghui*Accounts Chem.   Res.,52(3), 714-725
Tuning Active   Sites of MXene for Efficient Electrocatalytic N-2 FixationHuang, Linsong; Gu,   Xiaoli; Zheng, Gengfeng*Chem,5(1), 15-17
Exploiting   lanthanide-doped upconversion nanoparticles with core/shell structuresFan, Yong; Liu, Lu;   Zhang, Fan*Nano Today,25, 68-84
Building an   Interfacial Framework: Li/Garnet Interface Stabilization through a Cu6Sn5   LayerFeng, Wuliang; Dong,   Xiaoli; Lai, Zhengzhe; Zhang, Xinyue; Wang, Yonggang; Wang, Congxiao; Luo,   Jiayan*; Xia, Yongyao*ACS Energy   Lett.,4(7), 1725-1731
Lithium ion   storage in lithium titanium germinateLiu, Yao; Bai, Qiang;   Nolan, Adelaide M.; Zhou, Yongning; Wang, Yonggang; Mo*, Yifei; Xia, Yongyao*Nano Energy,66,   104094
Defect-engineering   of mesoporous TiO2 microspheres with phase junctions for efficient   visible-light driven fuel productionZhang, Wei; He,   Haili; Tian, Yong;Li, Haoze; Lan, Kun; Zu, Lianhai; Xia, Yuan; Duan, Linlin;   Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Nano Energy,66,   104113
Nanocrystal   supracrystal-derived atomically dispersed Mn-Fe catalysts with enhanced   oxygen reduction activityWang, Biwei#; Zou,   Jinxiang#; Shen, Xiaochen; Yang, Yuchi; Hu, Guangzhi; Li, Wei; Peng,   Zhenmeng*; Banham, Dustin*; Dong, Angang*; Zhao, DongyuanNano Energy,63,  103851
Encapsulating   highly crystallized mesoporous Fe3O4 in hollow N-doped carbon nanospheres for   high-capacity long-life sodium-ion batteriesZhao, Yujuan#; Wang,   Faxing#; Wang, Chun#; Wang, Shuai; Wang, Changyao; Zhao, Zaiwang; Duan,   Linlin; Liu, Yupu; Wu, Yuping; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Nano Energy,56,   426-433
A   Metal-Organic Framework Host for Highly Reversible Dendrite-free Zinc Metal   AnodesWang, Zhuo; Huang,   Jianhang; Guo, Zhaowei; Dong, Xiaoli; Liu, Yao; Wang, Yonggang; Xia, YongyaoJoule,3(5), 1289-1300
Glucose to   5-Hydroxymethylfurfural: Origin of Site-Selectivity Resolved by Machine   Learning Based Reaction SamplingKang, Pei-Lin; Shang,   Cheng*; Liu, Zhi-Pan*J. Am. Chem.   Soc.,141(51), 20525-20536
J-Aggregates   of Cyanine Dye for NIR-II in Vivo Dynamic Vascular Imaging beyond 1500 nmSun, Caixia#; Li,   Benhao#; Zhao, Mengyao; Wang, Shangfeng; Lei, Zuhai; Lu, Lingfei; Zhang,   Hongxin; Feng, Lishuai; Dou, Chaoran; Yin, Dongrui; Xu, Huixiong; Cheng,   Yingsheng; Zhang, Fan*J. Am. Chem.   Soc.,141(49), 19221-19225
Two-Dimensional   Mesoporous Heterostructure Delivering Superior Pseudocapacitive Sodium   Storage via Bottom-Up Monomicelle AssemblyLan, Kun#; Wei,   Qiulong#; Wang, Ruicong; Xia, Yuan; Tan, Shuangshuang; Wang, Yanxiang;   Elzatahry, Ahmed; Feng, Pingyun; Mai, Liqiang*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem.   Soc.,141(42), 16755-16762
Reversible   Structural Transformation between a Molecular Solomon Link and an Unusual   Unsymmetrical Trefoil KnotZhang, Hai-Ning; Gao,   Wen-Xi; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*J. Am. Chem.   Soc.,141(40), 16057-16063
Epitaxial   Growth and Integration of Insulating Metal-Organic Frameworks in   ElectrochemistryHu, Anqi; Pang,   Qingqing; Tang, Can; Bao, Jingxian; Liu, Hanqi; Ba, Kun; Xie, Songhai; Chen,   Jie; Chen, Jinhang; Yue, Yawei; Tang, Yun*; Li, Qiaowei*; Sun, Zhengzong*J. Am. Chem.   Soc.,141(28), 11322-11327
Covalent   Post-assembly Modification Triggers Structural Transformations of Borromean   RingsGao, Wen-Xi; Feng,   Hui-Jun; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*J. Am. Chem.   Soc.,141(23), 9160-9164
Structural   Characterization of a Boron(III) eta(2)-sigma-Silane-ComplexLiu, Yizhen; Su, Bo;   Dong, Weishi; Li, Zhen Hua*; Wang, Huadong*J. Am. Chem.   Soc.,141(20), 8358-8363
Versatile   Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon   Nanospheres with Tunable Pore Sizes and ArchitecturesPeng, Liang; Hung,   Chin-Te; Wang, Shuwen; Zhang, Xingmiao; Zhu, Xiaohang; Zhao, Zaiwang; Wang,   Changyao; Tang, Yun; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*J. Am. Chem.   Soc.,141(17), 7073-7080
Facile   synthesis of highly efficient Pt/N-rGO/N-NaNbO3 nanorods toward   photocatalytic hydrogen productionYang, Fengli; Zhang,   Quan; Zhang, Lu; Cao, Mengting; Liu, Qianqian; Dai, Wei-Lin*Appl. Catal.   B-Environ.,257, 117901
Metal-organic   frameworks with multicomponents in orderPang, Qingqing; Tu,   Binbin; Li, Qiaowei*Coord. Chem.   Rev.,388, 107-125
Supramolecular   catalysis based on discrete heterometallic coordination-driven metallacycles   and metallacagesGao, Wen-Xi; Zhang,   Hai-Ning; Jin, Guo-Xin*Coord. Chem.   Rev.,386, 69-84
In Vivo   High-resolution Ratiometric Fluorescence Imaging of Inflammation Using NIR-II   Nanoprobes with 1550 nm EmissionWang, Shangfeng; Liu,   Lu; Fan, Yong; El-Toni, Ahmed Mohamed; Alhoshan, Mansour Saleh; Li, Dandan;   Zhang, Fan*Nano Lett.,19(4),   2418-2427
Transition-Metal   Chemistry of Alkaline-Earth Elements: The Trisbenzene Complexes M(Bz)(3)   (M=Sr, Ba)Wang, Qian#; Pan,   Sudip#; Wu, Yan-Bo#; Deng, Guohai; Bian, Jian-Hong; Wang, Guanjun; Zhao,   Lili; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(48), 17365-17374
Molecular   Design Strategy for Ordered Mesoporous Stoichiometric Metal OxideWang, Changyao; Wan,   Xiaoyue; Duan, Linlin; Zeng, Peiyuan; Liu, Liangliang; Guo, Dingyi; Xia,   Yuan; Elzatahry, Ahmed A.; Xia, Yongyao; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Angew. Chem. Int.   Edit.,58(44), 15863-15868
Tm3+-Sensitized   NIR-II Fluorescent Nanocrystals for In Vivo Information Storage and DecodingZhang, Hongxin; Fan,   Yong; Pei, Peng; Sun, Caixia; Lu, Lingfei; Zhang, Fan*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(30), 10153-10157
Optical   Multiplexed Bioassays for Improved Biomedical DiagnosticsFan, Yong; Wang,   Shangfeng; Zhang, Fan*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(38), 13208-13219
Metalloradicals   Supported by a meta-Carborane LigandCui, Peng-Fei; Gao,   Yang; Guo, Shu-Ting; Lin, Yue-Jian; Li, Zhen-Hua; Jin, Guo-Xin*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(24), 8129-8133
Stable,   Wavelength-Tunable Fluorescent Dyes in the NIR-II Region for In Vivo   High-Contrast Bioimaging and Multiplexed BiosensingLei, Zuhai; Sun,   Caixia; Pei, Peng; Wang, Shangfeng; Li, Dandan; Zhang, Xin; Zhang, Fan*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(24), 8166-8171
High-Energy   Rechargeable Metallic Lithium Battery at-70 degrees C Enabled by a Cosolvent   ElectrolyteDong, Xiaoli; Lin,   Yuxiao; Li, Panlong; Ma, Yuanyuan; Huang, Jianhang; Bin, Duan; Wang,   Yonggang; Qi, Yue*; Xia, Yongyao*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(17), 5623-5627
Harnessing   Bottom-Up Self-Assembly To Position Five Distinct Components in an Ordered   Porous FrameworkTu, Binbin; Diestel,   Lisa; Shi, Zhao-Lin; Bandara, W. R. L. Nisansala; Chen, Yi; Lin, Weimin;   Zhang, Yue-Biao; Telfer, Shane G.*; Li, Qiaowei*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(16), 5348-5353
Organic   Proton-Buffer Electrode to Separate Hydrogen and Oxygen Evolution in Acid   Water ElectrolysisMa, Yuanyuan; Guo,   Zhaowei; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang*; Xia, YongyaoAngew. Chem.-Int.   Edit.,58(14), 4622-4626
Precise InVivo   Inflammation Imaging Using InSitu Responsive Cross-linking of   Glutathione-Modified Ultra-Small NIR-II Lanthanide NanoparticlesZhao, Mengyao#; Wang,   Rui#; Li, Benhao; Fan, Yong; Wu, Yifan; Zhu, Xinyan; Zhang, Fan*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(7), 2050-2054
Anchoring an   Artificial Solid-Electrolyte Interphase Layer on a 3D Current Collector for   High-Performance Lithium AnodesLi, Panlong; Dong,   Xiaoli; Li, Chao; Liu, Jingyuan; Liu, Yao; Feng, Wuliang; Wang, Congxiao;   Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(7), 2093-2097
Halogen   Bonding Directed Supramolecular Quadruple and Double Helices from   Hydrogen-Bonded Arylamide FoldamersLiu, Chuan-Zhi#;   Koppireddi, Satish#; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Angew. Chem.-Int.   Edit.,58(1), 226-230
Bistability   for CO Oxidation: An Understanding from Extended Phenomenological Kinetics   SimulationsWang, He#; Shen,   Tonghao#; Duan, Sai; Chen, Zheng; Xu, Xin*ACS Catal.,9(12),   11116-11124
Electrolyte   Driven Highly Selective CO2 Electroreduction at Low OverpotentialsLi, Tengfei; Yang,   Chao; Luo, Jing-Li; Zheng, Gengfeng*ACS Catal.,9(11),   10440-10447
Direct   Synthesis of in-Situ Chirally Modified Palladium Nanocrystals without Capping   Agents and Their Application in Heterogeneous Enantioselective HydrogenationsGao, Xiuyun; Chen,   Xueying*; Li, Zhen Hua; He, HeyongACS Catal.,9(7),   6100-6110
Ring-Opening   Transformation of 5-Hydroxymethylfurfural Using a Golden Single-Atomic-Site   Palladium CatalystZhu, Ming-Ming; Du,   Xian-Long; Zhao, Yi; Mei, Bing-Bao; Zhang, Qi; Sun, Fan-Fei; Jiang, Zheng;   Liu, Yong-Mei; He, He-Yong; Cao, Yong*ACS Catal.,9(7),   6212-6222
CO2   Photoreduction via Quantum Tunneling: Thin TiO2-Coated GaP with Coherent   Interface To Achieve Electron TunnelingLi, Lin-Fen; Li,   Ye-Fei*; Liu, Zhi-Pan*ACS Catal.,9(6),   5668-5678
Anionic redox   reaction in layered NaCr2/3Ti1/3S2 through electron holes formation and   dimerization of S-SWang, Tian#; Ren,   Guo-Xi#; Shadike, Zulipiya#; Yue, Ji-Li; Cao, Ming-Hui; Zhang, Jie-Nan; Chen,   Ming-Wei; Yang, Xiao-Qing; Bak, Seong-Min; Northrup, Paul; Liu, Pan*; Liu,   Xiao-Song*; Fu, Zheng-Wen*Nat. Commun.,10, 4458
Octa-coordinated   alkaline earth metal-dinitrogen complexes M(N-2)(8) (M=Ca, Sr, Ba)Wang, Qian#; Pan,   Sudip#; Lei, Shujun; Jin, Jiaye; Deng, Guohai; Wang, Guanjun; Zhao, Lili;   Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot*Nat. Commun.,10, 3375
Doping strain   induced bi-Ti3+ pairs for efficient N-2 activation and electrocatalytic   fixationCao, Na#; Chen,   Zheng#; Zang, Ketao; Xu, Jie; Zhong, Jun; Luo*, Jun; Xu, Xin*; Zheng,   Gengfeng*Nat. Commun.,10, 2877
Coordination-driven   self-assembly of a molecular figure-eight knot and other topologically   complex architecturesDang, Li-Long; Sun,   Zhen-Bo; Shan, Wei-Long; Lin, Yue-Jian; Li, Zhen-Hua; Jin, Guo-Xin*Nat. Commun.,10, 2057
Anti-quenching   NIR-II molecular fluorophores for in vivo high-contrast imaging and pH   sensingWang, Shangfeng; Fan,   Yong; Li, Dandan; Sun, Caixia; Lei, Zuhai; Lu, Lingfei; Wang, Ting; Zhang,   Fan*Nat. Commun.,10, 1058
Janus   mesoporous sensor devices for simultaneous multivariable gases detectionRuicong Wang, Kun   Lan, Zheng Chen, Xingmiao Zhang, Chin-Te Hung, Wei Zhang, Changyao Wang,   Shuai Wang, Aibing Chen, Wei Li,* Xin Xu, Dongyuan Zhao*Matter,1, 1274-1284
Self-Assembled   Nanoparticle Supertubes as Robust Platform for Revealing Long-Term,   Multiscale Lithiation EvolutionTongtao Li, Biwei   Wang, Jing Ning, Wei Li*, Guannan Guo, Dandan Han, Bin Xue, Jinxiang Zou,   Guanhong Wu, Yuchi Yang, Angang Dong*, Dongyuan ZhaoMatter,1, 976-987
Mesoporous   Materials-Based Electrochemical Biosensors from Enzymatic to NonenzymaticYang, Xuanyu; Qiu,   Pengpeng*; Yang, Jianping; Fan, Yuchi; Wang, Lianjun; Jiang, Wan; Cheng,   Xiaowei*; Deng, Yonghui; Luo, Wei*Small,1904022
A General and   Straightforward Route to Noble Metal-Decorated Mesoporous Transition-Metal   Oxides with Enhanced Gas Sensing PerformanceMa, Junhao; Xiao,   Xingyu; Zou, Yidong; Ren, Yuan; Zhou, Xinran; Yang, Xuanyu; Cheng, Xiaowei;   Deng, Yonghui*Small,15(46), 1904240
Large-Pore   Mesoporous CeO2-ZrO2 Solid Solutions with In-Pore Confined Pt Nanoparticles   for Enhanced CO OxidationYang, Xuanyu; Cheng,   Xiaowei*; Ma, Junhao; Zou, Yidong; Luo, Wei*; Deng, Yonghui*Small,15(39), 1903058
Nonsacrificial   Self-Template Synthesis of Colloidal Magnetic Yolk-Shell Mesoporous   Organosilicas for Efficient Oil/Water Interface CatalysisYu, Lei; Pan, Panpan;   Zhang, Yu; Zhang, Yi; Wan, Li; Cheng, Xiaowei; Deng, Yonghui*Small,15(14), 1805465
Nano-Cu-embedded   carbon for dendrite-free lithium metal anodesWang, Zhuo; Yu, Zhuo;   Wang, Bingliang; Guo, Zhaowei; Wang, Nan; Wang, Yonggang*; Xia, YongyaoJ. Mater. Chem.   A,7(40), 22930-22938
Mesoporous   amorphous Al2O3/crystalline WO3 heterophase hybrids for electrocatalysis and   gas sensing applicationsZou, Yidong#; Xi,   Shibo#; Bo, Tao; Zhou, Xinran; Ma, Junhao; Yang, Xuanyu; Diao, Caozheng;   Deng, Yonghui*J. Mater. Chem.   A,7(38), 21874-21883
Electron   distribution tuning of fluorine-doped carbon for ammonia electrosynthesisYuan, Di#; Wei,   Zengxi#; Han, Peng#; Yang, Chao; Huang, Linsong; Gu, Zhengxiang; Ding, Yu;   Ma, Jianmin; Zheng, Gengfeng*J. Mater. Chem.   A,7(28), 16979-16983
Synthesis of   carbon nanotubes@mesoporous carbon core-shell structured electrocatalysts via   a molecule-mediated interfacial co-assembly strategyZhu, Xiaohang#; Xia,   Yuan#; Zhang, Xingmiao; Al-Khalaf, Areej Abdulkareem; Zhao, Tiancong; Xu,   Jixue; Peng, Liang; Hozzein, Wael N.; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*J. Mater. Chem.   A,7(15), 8975-8983
An imidazolium   iodide salt as a bifunctional co-adsorbent for quasi-solid-state   dye-sensitized solar cells: improvements of electron lifetime and charge   collection efficiencyCheng, Haoliang;   Wang, Min; Li, Yaru; Zhao, Guanyu; Wang, Zhong-Sheng*J. Mater. Chem.   A,7(6), 2702-2708
Cementing   Mesoporous ZnO with Silica for Controllable and Switchable Gas Sensing   SelectivityZhou, Xinran; Zou,   Yidong; Ma, Junhao; Cheng, Xiaowei; Li, Yanyan; Deng, Yonghui*; Zhao,   DongyuanChem. Mater.,31(19),   8112-8120
Layer-by-Layer   AB-Stacked Bilayer Graphene Growth Through an Asymmetric Oxygen GatewayLiu, Bing; Sheng,   Yaochen; Huang, Shenyang; Guo, Zhongxun; Ba, Kun; Yan, Hugen; Bao, Wenzhong;   Sun, Zhengzong*Chem. Mater.,31(16),   6105-6109
Elemental   Migration in Core/Shell Structured Lanthanide Doped NanoparticlesLiu, Lu; Li,   Xiaomin*; Fan, Yong; Wang, Chanyao; El-Toni, Ahmed Mohamed; Alhoshan, Mansour   Saleh; Zhao, Dongyuan; Zhang, Fan*Chem. Mater.,31(15),   5608-5615
Template-Free   Synthesis of Chemically Asymmetric Silica Nanotubes for Selective Cargo   Loading and Sustained Drug ReleaseDeng, Chao; Zhang,   Qian; Fu, Cong; Zhou, Fangzhou; Yang, Wuli; Yi, Deliang; Wang, Xingdong;   Tang, Yi; Caruso, Frank; Wang, Yajun*Chem. Mater.,31(11),   4291-4298
Single-Atom   Electroplating on Two Dimensional MaterialsXuan, Ningning; Chen,   Jinhang; Shi, Jianjian; Yue, Yawei; Zhuang, Peiyuan; Ba, Kun; Sun, Yangye;   Shen, Jianfeng; Liu, Yuanyue*; Ge, Binghui*; Sun, Zhengzong*Chem. Mater.,31(2),   429-435
Synthesis of   uniform ordered mesoporous TiO2 microspheres with controllable phase   junctions for efficient solar water splittingZhang, Wei; He,   Haili; Tian, Yong; Lan, Kun; Liu, Qi; Wang, Changyao; Liu, Yang; Elzatahry,   Ahmed; Che, Renchao; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Chem. Sci.,10(6),   1664-1670
Enhanced   N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversionKuang, Min#; Guan,   Anxiang#; Gu, Zhengxiang; Han, Peng; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng*Nano Res.,12(9),   2324-2329
Self-Sacrificed   Interface-Based on the Flexible Composite Electrolyte for High-Performance   All-Solid-State Lithium BatteriesWang, Leidanyang; Hu,   Shanming; Su, Junming; Huang, Tao; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(45), 42715-42721
4-(Aminoethyl)pyridine   as a Bifunctional Spacer Cation for Efficient and Stable 2D Ruddlesden-Popper   Perovskite Solar CellsLi, Yaru; Cheng,   Haoliang; Zhao, Ke; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(41), 37804-37811
Pyridine-Terminated   Conjugated Organic Molecules as an Interfacial Hole Transfer Bridge for   NiOx-Based Perovskite Solar CellsCheng, Haoliang#; Li,   Yaru#; Zhao, Guanyu; Zhao, Ke; Wang, Zhong-Sheng*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(32), 28960-28967
Rational   Synthesis and Gas Sensing Performance of Ordered Mesoporous Semiconducting   WO3/NiO CompositesXiao, Xingyu; Zhou,   Xinran; Ma, Junhao; Zhu, Yongheng; Cheng, Xiaowei; Luo, Wei; Deng, Yonghui*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(29), 26268-26276
Phase,   Conductivity, and Surface Coordination Environment in Two-Dimensional   ElectrochemistrySun, Yangye; Zhuang,   Peiyuan; Jiang, Wei; Xu, Hu; Zhang, Simeng; Xuan, Ningning; Ba, Kun; Liu,   Hanqi; Wang, Jianlu; Bao, Wenzhong; Shen, Jianfeng*; Sun, Zhengzong*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(28), 25108-25114
Propelling   Polysulfide Conversion by Defect-Rich MoS2 Nanosheets for High-Performance   Lithium-Sulfur BatteriesLiu, Mengmeng; Zhang,   Congcong; Su, Junming; Chen, Xiang; Ma, Tianye; Huang, Tao; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(23), 20788-20795
Engineering a   High-Energy-Density and Long Lifespan Aqueous Zinc Battery via Ammonium   Vanadium BronzeBin, Duan; Liu, Yao;   Yang, Beibei; Huang, Jianhang; Dong, Xiaoli; Zhang, Xiao; Wang, Yonggang*;   Xia, Yongyao*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(23), 20796-20803
Efficient   Oxygen Electrocatalyst for -ZnAir Batteries: Carbon Dots and Co9S8   Nanoparticles in a N,S-Codoped Carbon MatrixZhang, Peng; Bin,   Duan; Wei, Ji-Shi; Niu, Xiao-Qing; Chen, Xiao-Bo; Xia, Yong-Yao; Xiong,   Huan-Ming*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(15), 14085-14094
Dual   Lithiophilic Structure for Uniform Li DepositionYuan, Shouyi; Bao,   Junwei Lucas; Li, Chao; Xia, Yongyao; Truhlar, Donald G.*; Wang, Yonggang*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(11), 10616-10623
Core-Shell   Magnetic Mesoporous Silica Microspheres with Large Mesopores for Enzyme   Immobilization in BiocatalysisZhang, Yu; Yue, Qin*;   Zagho, Moustafa M.; Zhang, Jiajie; Elzatahry, Ahmed A.*; Jiang, Yongjian*;   Deng, Yonghui*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(10), 10356-10363
A Modified   Natural Polysaccharide as a High-Performance Binder for Silicon Anodes in   Lithium-Ion BatteriesHu, Shanming#; Cai,   Zhixiang#; Huang, Tao*; Zhang, Hongbin*; Yu, Aishui*ACS Appl. Mater.   Interfaces,11(4), 4311-4317
LASP: Fast   global potential energy surface explorationHuang, Si-Da; Shang,   Cheng*; Kang, Pei-Lin; Zhang, Xiao-Jie; Liu, Zhi-Pan*Wiley Interdiscip.   Rev.-Comput. Mol. Sci.,9(6), e1415
Ordered   mesoporous CoO/CeO2 heterostructures with highly crystallized walls and   enhanced peroxidase-like bioactivityGe, Jiachen#; Yang,   Xuanyu#; Luo, Jiahang; Ma, Junhao; Zou, Yidong; Li, Jichun; Luo, Wei*; Cheng,   Xiaowei*; Deng, YonghuiAppl. Mater.   Today,15, 482-493
Ultrahigh   Surface Area N-Doped Hierarchically Porous Carbon for Enhanced CO2 Capture   and Electrochemical Energy StorageWang, Shuai; Qin,   Jieqiong; Zhao, Yujuan; Duan, Linlin; Wang, Jinxiu; Gao, Wenjun; Wang,   Ruicong; Wang, Changyao; Pal, Manas; Wu, Zhong-Shuai; Li, Wei*; Zhao,   Dongyuan*ChemSusChem,12(15),   3541-3549
First-Principles   Simulations for Morphology and Structural Evolutions of Catalysts in Oxygen   Evolution ReactionLi, Ye-Fei*ChemSusChem,12(9),   1846-1857
Potassium-promoted   magnesium ferrite on 3D porous graphene as highly efficient catalyst for CO   hydrogenation to lower olefinsCheng, Yi; Tian,   Jing; Lin, Jun; Wang, Shunwu; Xie, Songhai; Pei, Yan; Yan, Shirun; Qiao,   Minghua*; Xu, Hualong; Zong, Baoning*J. Catal.,374, 24-35
Single-crystal   cobalt selenide nanobelt as a highly efficient cathode for stable   quasi-solid-state dye sensitized solar cellFeng, Chuanqi; Zhao,   Guanyu; Li, Yaru; Cheng, Haoliang; Wang, Zhong-Sheng*J. Power Sources,426,   16-22
Dithiothreitol   as a promising electrolyte additive to suppress the shuttle   effect by slicing the disulfide bonds of polysulfides in lithium-sulfur   batteriesLiu, Mengmeng; Chen,   Xiang; Chen, Chunguang; Ma, Tianye; Huang, Tao; Yu, Aishui*J. Power Sources,424,   254-260
Interfacial   modification of Li/Garnet electrolyte by a lithiophilic and breathing   interlayerFeng, Wuliang; Dong,   Xiaoli; Li, Panlong; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao*J. Power Sources,419,   91-98
Dynamic   evolution of Cathode-Electrolyte interface of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 during the   initial Charge-Discharge processLiu, Siyang; Wang,   Leidanyang; Zhang, Congcong; Chu, Binbin; Wang, Chunpeng; Huang, Tao; Yu,   Aishui*J. Power Sources,438,   226979
Dual oxidation   by hybrid electrode: Efficiency enhancement of direct hypophosphite fuel cellWang, Renhe; Wu,   Mengjia; Metivier, Pascal; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao*J. Power Sources,438,   226983
Ranking the   relative CO2 electrochemical reduction activity in carbon materialsYue, Yawei; Sun,   Yangye; Tang, Can; Liu, Bing; Ji, Zhe; Hu, Anqi; Shen, Bin; Zhang, Zizhong*;   Sun, Zhengzong*Carbon,154, 108-114
Insights into   Direct Methods for Predictions of Ionization Potential and Electron Affinity   in Density Functional TheorySu, Neil Qiang; Xu,   Xin*J. Phys. Chem.   Lett.,10(11), 2692-2699
Simultaneous   Attenuation of Both Self-Interaction Error and Nondynamic Correlation Error   in Density Functional Theory: A Spin-Pair Distinctive Adiabatic-Connection   ApproximationZhang, Igor Ying; Xu,   Xin*J. Phys. Chem.   Lett.,10(10), 2617-2623
A New   Generation of NIR-II Probes: Lanthanide-Based Nanocrystals for Bioimaging and   BiosensingFan, Yong; Zhang,   Fan*Adv. Opt.   Mater.,7(7), 1801417
Construction   of Highly Efficient 3D/2D MnO2/g-C3N4 Nanocomposite in the Epoxidation of   Styrene with TBHPZhang, Yong; Li,   Huabo; Zhang, Lu; Gao, Ruihua; Dai, Wei-Lin*ACS Sustain. Chem.   Eng.,7(20), 17008-17019
Niobium-Doped   Titanosilicate Sitinakite Anode with Low Working Potential and High Rate for   Sodium-Ion BatteriesLiu, Yao#; Yang,   Dong#; Wang, Renhe; Liu, Jingyuan; Bin, Duan; Zhu, Haifeng; Liu, Kun; Huang,   Jianhang; Wang, Yong-Gang; Xia, Yong-Yao*ACS Sustain. Chem.   Eng.,7(4), 4399-4405
Oxidant-Free   Transformation of Ethylene Glycol toward Glycolic Acid in WaterZhan, Yulu; Hou,   Wenrong; Li, Gang; Shen, Yangbin; Zhang, Yahong*; Tang, Yi*ACS Sustain. Chem.   Eng.,7(21), 17559-17564
FeK on 3D   Graphene-Zeolite Tandem Catalyst with High Efficiency and Versatility in   Direct CO2 Conversion to AromaticsWang, Shunwu; Wu,   Tijun; Lin, Jun; Tian, Jing; Ji, Yushan; Pei, Yan; Yan, Shirun; Qiao,   Minghua*; Xu, Hualong; Zong, Baoning*ACS Sustain. Chem.   Eng.,7(21), 17825-17833
Revealing the   Effect of Ti Doping on Significantly Enhancing Cyclic Performance at a High   Cutoff Voltage for Ni-Rich LiNi0.8Co0.15Al0.05 O-2 CathodeLiu, Da; Liu, Siyang;   Zhang, Congcong; You, Longzhen; Huang, Tao; Yu, Aishui*ACS Sustain. Chem.   Eng.,7(12), 10661-10669
Selective   Synthesis of ortho-Substituted Diarylsulfones by Using NHC-Au Catalysts under   Mild ConditionsZhu, Haibo; Shen,   Yajing; Wen, Daheng; Le, Zhang-Gao; Tu, Tao*Org. Lett.,21(4),   974-979
Interface   construction in microporous metal-organic frameworks from luminescent   terbium-based building blocksNing, Erlong; Yang,   Lingyi; Tu, Binbin; Pang, Qingqing; Li, Xiaomin; Xu, Huoshu; Qi, Yi; Li,   Qiaowei*J. Colloid Interface   Sci.,552, 372-377
Selective   carbon dioxide electroreduction to ethylene and ethanol by core-shell   copper/cuprous oxideShang, Longmei#; Lv,   Ximeng#; Shen, Hao; Shao, Zhengzhong; Zheng, Gengfeng*J. Colloid Interface   Sci.,552, 426-431
Heteroatom-doped   carbon dots based catalysts for oxygen reduction reactionsZhang, Peng; Wei,   Ji-Shi; Chen, Xiao-Bo; Xiong, Huan-Ming*J. Colloid Interface   Sci.,537, 716-724
Defective   graphene for electrocatalytic CO2 reductionHan, Peng; Yu,   Xiaomin; Yuan, Di; Kuang, Min; Wang, Yifei; Al-Enizi, Abdullah M.; Zheng,   Gengfeng*J. Colloid Interface   Sci.,534, 332-337
Rational   design of a stable peroxidase mimic for colorimetric detection of H2O2 and   glucose: A synergistic CeO2/Zeolite Y nanocompositeCheng, Xiaowei*;   Huang, Le; Yang, Xuanyu; Elzatahry, Ahmed A.*; Alghamdi, Abdulaziz; Deng,   YonghuiJ. Colloid Interface   Sci.,535, 425-435
Exploiting the   Surface-Enhanced IR Absorption Effect in the Photothermally Induced Resonance   AFM-IR Technique toward Nanoscale Chemical AnalysisWang, Chiao-Tzu;   Jiang, Bei; Zhou, Ya-Wei; Jiang, Tian-Wen; Liu, Jian-Hua*; Zhu, Guo-Dong*;   Cai, Wen-Bin*Anal. Chem.,91(16),   10541-10548
Peroxynitrite   Activatable NIR-II Fluorescent Molecular Probe for Drug-Induced   Hepatotoxicity MonitoringLi, Dandan; Wang,   Shangfeng; Lei, Zuhai; Sun, Caixia; El-Toni, Ahmed Mohamed; Alhoshan, Mansour   Saleh; Fan, Yong; Zhang, Fan*Anal. Chem.,91(7),   4771-4779
Photochemical   cycloaddition and temperature-dependent breathing in pillared-layer   metal–organic frameworksQingqing Pang, Binbin   Tu, Linyi Yang, Qiaowei Li*Sci. Bull.,64,   1881-1889
Pushing the   activity of CO2 electroreduction by system engineeringShen, Hao; Gu,   Zhengxiang; Zheng, Gengfeng*Sci. Bull.,64(24),   1805-1816
Low-cost and   high safe manganese-based aqueous battery for grid energy storage and   conversionHuang, Jianhang; Guo,   Zhaowei; Dong, Xiaoli; Bin, Duan; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao*Sci. Bull.,64(23),   1780-1787
A   dendrite-free Li plating host towards high utilization of Li metal anode in   Li-O-2 batteryLi, Chao; Wei, Jishi;   Li, Panlong; Tang, Wenfei; Feng, Wuliang; Liu, Jingyuan; Wang, Yonggang*;   Xia, YongyaoSci. Bull.,64(7),   478-484
In Vivo   Assembly and Disassembly of Probes to Improve Near-Infrared Optical   BioimagingZhao, Mengyao; Li,   Benhao; Fan, Yong; Zhang, Fan*Adv. Healthc.   Mater.,8(13), 1801650
A robust   etb-type metal-organic framework showing polarity-exclusive adsorption of   acetone over methanol for their azeotropic mixtureHu, Han; Zhu,   Jiaxing; Yang, Feilong; Chen, Zhenxia; Deng, Mingli; Weng, Linhong; Ling,   Yun*; Zhou, YamingChem. Commun.,55(46),   6495-6498
High   performance TiP2O7 nanoporous microsphere as anode material for aqueous   lithium-ion batteriesWen, Yunping#; Liu,   Yao#; Bin, Duan; Wang, Zhuo; Wang, Congxiao; Cao, Yuliang; Ai, Xinping; Xia,   Yongyao*Sci.   China-Chem.,62(1), 118-125
A periodic   metallo-supramolecular polymer from a flexible building block: self-assembly   and photocatalysis for organic dye degradationLi, Xiong-Fei; Liu,   Xu-Bo; Chao, Jin-Yu; Wang, Ze-Kun; Rahman, Faiz-Ur*; Wang, Hui; Zhang,   Dan-Wei; Liu, Yi*; Li, Zhan-Ting*Sci.   China-Chem.,62(12), 1634–1638
A Zr-Al-Beta   zeolite with open Zr(iv) sites: an efficient bifunctional Lewis-Bronsted acid   catalyst for a cascade reactionLi, Gang; Gao, Lou;   Sheng, Zhizhen; Zhan, Yulu; Zhang, Chaoyang; Ju, Jing*; Zhang, Yahong*; Tang,   YiCatal. Sci.   Technol.,9(15), 4055-4065
Oxygen   vacancies enhance the electrochemical performance of carbon-coated TiP2O7-y   anode in aqueous lithium ion batteriesBin, Duan; Wen,   Yunping; Yuan, Yingbo; Liu, Yao; Wang, Yonggang; Wang, Congxiao; Xia,   Yongyao*Electrochim.   Acta,320, UNSP 134555
Self-assembly   of cobalt sulfide nanosheets into nanoflowers and ordered nanosheets arrays   for dye-sensitized solar cellsFeng, Chuanqi; Li,   Yaru; Wang, Min; Zhao, Guanyu; Wang, Zhong-Sheng*Electrochim.   Acta,301, 220-228
Massive-Parallel   Implementation of the Resolution-of-Identity Coupled-Cluster Approaches in   the Numeric Atom-Centered Orbital Framework for Molecular SystemsShen, Tonghao; Zhu,   Zhenyu; Zhang, Igor Ying*; Scheffler, MatthiasJ. Chem. Theory   Comput.,15(9), 4721-4734
Facile oxalic   acid-assisted construction of laminated porous N-deficient graphitic carbon   nitride: Highly efficient visible-light-driven hydrogen evolution   photocatalystYang, Fengli; Ren,   Jia; Liu, Qianqian; Zhang, Lu; Chai, Yuanyuan; Dai, Wei-Lin*J. Energy Chem.,33,   1-8
The Effects of   Exposed Specific Facets and Sulfation on the Surface Acidity of Cu2O SolidsWu, Yanan; Huang,   Daofeng; Fu, Yingyi; Zhang, Li; Liu, Shixi; Tang, Gangfeng; Ren, Yuanhang;   Ye, Lin; Chen, Xueying; Yue, Bin*; He, Heyong*Chem.-Eur. J.,25(65),   14771-14774
Design of and   Stability Studies on Trefoil Knots Featuring RhCp* Building BlocksGuo, Bei-Bei; Lin,   Yue-Jian; Jin, Guo-Xin*Chem.-Eur. J.,25(41),   9721-9727
Octacarbonyl   Anion Complexes of the Late Lanthanides Ln(CO)(8)(-) (Ln=Tm, Yb, Lu) and the   32-Electron RuleJin, Jiaye#; Pan,   Sudip#; Jin, Xiaoyang; Lei, Shujun; Zhao, Lili*; Frenking, Gernot*; Zhou,   Mingfei*Chem.-Eur. J.,25(13),   3229-3234
Manganese-doped   CeO2 nanocubes as highly efficient catalysts for styrene epoxidation with   TBHPZhang, Yong; Yang,   Fengli; Gao, Ruihua; Dai, Wei-Lin*Appl. Surf. Sci.,471,   767-775
A   pore-expanded supramolecular organic framework and its enrichment of   photosensitizers and catalysts for visible-light-induced hydrogen productionYan, Meng; Liu,   Xu-Bo; Gao, Zhong-Zheng; Wu, Yi-Peng; Hou, Jun-Li*; Wang, Hui; Zhang,   Dan-Wei; Liu, Yi*; Li, Zhan-Ting*Org. Chem.   Front.,6(10), 1698-1704
An alternate   aqueous phase synthesis of the Pt3Co/C catalyst towards efficient oxygen   reduction reactionHuang, Jinjing; Ding,   Chen; Yang, Yongqiang; Liu, Gang; Cai, Wen-Bin*Chin. J.   Catal.,40(12), 1895-1903
One-pot   synthesis of potassium and phosphorus-doped carbon nitride catalyst derived   from urea for highly efficient visible light-driven hydrogen peroxide   productionTian, Jing; Wu,   Tijun; Wang, Dan; Pei, Yan; Qiao, Minghua*; Zong, Baoning*Catal. Today,330,   171-178
Pore   Engineering of Mesoporous Tungsten Oxides for Ultrasensitive Gas SensingLi, Yuhui; Zhou,   Xinran; Luo, Wei; Cheng, Xiaowei; Zhu, Yongheng; El-Toni, Ahmed Mohamed;   Khan, Aslam; Deng, Yonghui*; Zhao, Dongyuan*Adv. Mater.   Interfaces,6(1), 1801269
Selective   conversion of syngas to aromatics over metal oxide/HZSM-5 catalyst by   matching the activity between CO hydrogenation and aromatizationLiu, Chang; Liu, Su;   Zhou, Haibo; Su, Junjie; Jiao, Wenqian; Zhang, Lin; Wang, Yangdong*; He,   Heyong*; Xie, Zaiku*Appl. Catal.   A-Gen.,585, 117206
Sc2O3-promoted   composite of In2O3 and Beta zeolite for direct conversion of bio-ethanol to   propyleneXue, Fangqi; Miao,   Changxi*; Yue, Yinghong; Hua, Weiming*; Gao, ZiFuel Process.   Technol.,186, 110-115
Catalysis and   Stability Effect of Solvent Alcohol on the C6 Aldose Conversion toward   TetroseHou, Wenrong; Yan,   Yueer; Li, Gang; Zhan, Yulu; Feng, Lei; Zhang, Ruohong; Li, Zhen Hua*; Zhang,   Yahong*; Tang, YiChemCatChem,11(16),   4182-4188
Changing the   Product Selectivity for Electrocatalysis of CO2 Reduction Reaction on Plated   Cu ElectrodesHong Li, Xianxian   Qin, Tian-Wen Jiang, Xian-Yin Ma, Kun Jiang, Wen-Bin Cai*ChemCatChem,11,   6139-6146
Stability and   Phase Transition of Cobalt Oxide Phases by Machine Learning Global Potential   Energy SurfaceKong, Fan-Chen; Li,   Ye-Fei; Shang, Cheng; Liu, Zhi-Pan*J. Phys. Chem.   C,123(28), 17539-17547
alpha-Quartz   Crystal as Absolute Intensity and Phase Standard in Sum-Frequency Generation   Vibrational SpectroscopyHu, Xiao-Hua; Wei,   Feng; Wang, Hui; Wang, Hong-Fei*J. Phys. Chem.   C,123(24), 15071-15086
Comparative   Study of Water-Based LA133 and CMC/SBR Binders for Sulfur Cathode in Advanced   Lithium-Sulfur BatteriesWang, Weiwen; Yue,   Xinyang; Meng, Jingke; Wang, Xinxin; Zhou, Yongning; Wang, Qinchao*; Fu,   Zhengwen*J. Phys. Chem.   C,123(1), 250-257
First-Principles   Prediction of the ZnO Morphology in the Perovskite Solar CellLi, Ye-Fei*J. Phys. Chem.   C,123(23), 14164-14172
Constructing   Mosaic-Tiling MFI Zeolite Mesocrystal with Enhanced Catalytic PerformanceZhao, Yang#; Wang,   Lei#; Ye, Zhaoqi; Zhang, Hongbin*; Xie, Songhai; Zhang, Yahong; Tang, Yi*Cryst. Growth   Des.,19(11), 6192-6198
New linker   installation in metal-organic frameworksPang, Qingqing; Tu,   Binbin; Li, Qiaowei*Dalton Trans.,48(32),   12000-12008
Cobalt   substitution in a flexible metal-organic framework: modulating a soft   paddle-wheel unit for tunable gate-opening adsorptionZhu, Jiaxing; Chen,   Junye; Qiu, Tianze; Deng, Mingli*; Zheng, Qingshu; Chen, Zhenxia; Ling, Yun*;   Zhou, YamingDalton Trans.,48(21),   7100-7104
Amphiphilic   block copolymers directed synthesis of mesoporous nickel-based oxides with   bimodal mesopores and nanocrystal-assembled wallsYuan Ren, Xuanyu   Yang, Xinran Zhou, Wei Luo*,   Yi Zhang*, Xiaowei Cheng, Yonghui Deng*Chin. Chem.   Lett.,30(12), 2003-2008
Ruthenium(II)-cored   supramolecular organic framework-mediated recyclable visible light   photoreduction of azides to amines and cascade formation of lactamsWu, Yi-Peng; Yan,   Meng; Gao, Zhong-Zheng; Hou, Jun -Li*; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Zhang,   Junliang*; Li, Zhan-Ting*Chin. Chem.   Lett.,30(7), 1383-1386
Halogen   bonding-driven formation of supramolecular macrocycles and double helixLiu, Chuan-Zhi;   Koppireddi, Satish; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Chin. Chem.   Lett.,30(5), 953-956
Self-assembly   of supramolecular polymers in water from tetracationic and tetraanionic   monomers in water through cooperative electrostatic attraction and aromatic   stackingZhao, Ya-Kun; Gao,   Zhong-Zheng; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Chin. Chem.   Lett.,30(1), 127-130
Recyclable   Fenton-like catalyst based on zeolite Y supported ultrafine, highly-dispersed   Fe2O3 nanoparticles for removal of organics under mild conditionsYang, Xuanyu; Cheng,   Xiaowei*; Elzatahry, Ahmed A.*; Chen, Jinyang; Alghamdi, Abdulaziz; Deng,   YonghuiChin. Chem.   Lett.,30(2), 324-330
One-dimensional   Nanomaterial Electrocatalysts for CO2 FixationGuan, Anxiang; Yang,   Chao; Quan, Yueli; Shen, Hanchen; Cao, Na; Li, Tengfei; Ji, Yali; Zheng,   Gengfeng*Chem.-Asian   J.,14(22), 3969-3980
Selective   Synthesis of Discrete Mono-, Interlocked-, and Borromean Ring Ensembles Based   on a pi-Electron-Deficient LigandFeng, Hui-Jun; Gao,   Wen-Xi; Lin, Yue-Jian*; Jin, Guo-Xin*Chem.-Asian   J.,14(15), 2712-2718
Quaternary   Iron Nickel Cobalt Selenide as an Efficient Electrocatalyst for Both   Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells and Water SplittingWang, Min; Li, Yaru;   Feng, Chuanqi; Zhao, Guanyu; Wang, Zhong-Sheng*Chem.-Asian J.,14(7),   1034-1041
Chromium oxide   supported on silicalite-1 zeolite as a novel efficient catalyst for   dehydrogenation of isobutane assisted by CO2Yajun Luo, Changxi   Miao*, Yinghong Yue, Weiming Yang, Weiming Hua*, Zi GaoCatalysts,9(12), 1040
Insights into   the Pyrolysis Processes of Ce-MOFs for Preparing Highly Active Catalysts of   Toluene CombustionSun, Wenjie; Li,   Xiaomin; Sun, Chao; Huang, Zhen; Xu, Hualong; Shen, Wei*Catalysts,9(8), 682
Facile   Synthesis of P25@Pd Core-Shell Catalyst with Ultrathin Pd Shell and Improved   Catalytic Performance in Heterogeneous Enantioselective Hydrogenation of   AcetophenoneGao, Xiuyun; He,   Lulu; Xu, Juntong; Chen, Xueying*; He, HeyongCatalysts,9(6), 513
Mn-doped CeO2   Nanorod Supported Au Catalysts for Dehydrogenation of Ethane with CO2Lei, Tianqi; Guo,   Hongyao; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiCatalysts,9(2), 119
Halogen and   hydrogen bonding-driven self-assembly of supramolecular macrocycles and   double helices from hydrogen-bonded arylamide foldamersKoppireddi, Satish;   Liu, Chuan-Zhi; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Crystengcomm,21(16),   2626-2630
Ultradispersed   titanium dioxide nanoparticles embedded in a three- dimensional graphene   aerogel for high performance sulfur cathodesLiu, Mengmeng; Zhu,   Xiaohang; Ma, Tianye; Zhang, Congcong; Chen, Xiang; Zhang, Xiuhui; Huang,   Tao; Li, Wei*; Yu, Aishui*RSC Adv.,9(12),   6568-6575
Facile   Fabrication and Morphology Regulation of Crossed MFI Zeolite with Improved   Performance on LDPE CrackingZhao, Yang; Ye,   Zhaoqi; Zhang, Hongbin*; Zhang, Yahong; Tang, Yi*Ind. Eng. Chem.   Res.,58(29), 13174-13181
In situ   thermal conversion of graphene oxide films to reduced graphene oxide films   for efficient dye-sensitized solar cellsZhao, Guanyu; Feng,   Chuanqi; Cheng, Haoliang; Li, Yaru; Wang, Zhong-Sheng*Mater. Res.   Bull.,120, 110609
Fe, N,   S-codoped carbon frameworks derived from nanocrystal superlattices towards   enhanced oxygen reduction activityZou, Jinxiang; Wang,   Biwei; Zhu, Baixu; Yang, Yuchi; Han, Wendian; Dong, Angang*Nano Converg.,6, 4
Massively   parallelization strategy for material simulation using high-dimensional   neural network potentialShang, Cheng*; Huang,   Si-Da; Liu, Zhi-Pan*J. Comput.   Chem.,40(10), 1091-1096
Accurate heats   of formation of polycyclic saturated hydrocarbons predicted by using the XYG3   type of doubly hybrid functionalsZhang, Igor Ying; Wu,   Jianming; Xu, Xin*J. Comput.   Chem.,40(10), 1113-1122
Morphology-Dependent   Catalytic Activity of Ru/CeO2 in Dry Reforming of MethaneHe, Lulu; Ren,   Yuanhang; Fu, Yingyi; Yue, Bin*; Tsang, Shik Chi Edman; He, Heyong*Molecules,24(3), 526
Ultrasmall   Gold Clusters Supported on Pristine and Defected Ceria: Structure and   StabilitySi-Da Huang, Cheng   Shang*, Zhi-Pan Liu*J. Chem. Phys.,151,   174702
Heterogeneous   catalysis from structure to activity via SSW-NN methodMa, Sicong; Shang,   Cheng*; Liu, Zhi-Pan*J. Chem.   Phys.,151(5), 50901
Seed-induced   synthesis of functional MFI zeolite materials: Method development,   crystallization mechanisms, and catalytic propertiesYe, Zhaoqi; Zhang,   Hongbin*; , ZhangYahong; Tang, Yi* Front. Chem. Sci.   Eng. ,DOI: 10.1007/s11705-019-1852-x
Coupled   Cluster Theory in Materials ScienceZhang, Igor Ying;   Grueneis, Andreas*Front. Mater.,6, 123
Roaming   Dynamics in the Photodissociation of Formic Acid at 230 nmMa, Yujie; Liu,   Jiaxing; Li, Fangfang; Wang, Fengyan*; Kitsopoulos, Theofanis N.*J. Phys. Chem.   A,123(17), 3672-3677
LiTFSI   Concentration Optimization in TEGDME Solvent for Lithium-Oxygen BatteriesChen, Jingwen; Chen,   Chunguang; Huang, Tao*; Yu, Aishui*ACS Omega,4(24),   20708-20714
A Highly   Stable Porous Viologen Polymer for the Catalysis of Debromination Coupling of   Benzyl Bromides with High RecyclabilityTang, Jia-Kang; Yu,   Shang-Bo; Liu, Chuan-Zhi; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting*Asian J. Org.   Chem.,8(10), 1912-1918
Study of   Oxygen Vacancies on Different Facets of Anatase TiO2Wu, Yanan; Fu,   Yingyi; Zhang, Li; Ren, Yuanhang; Chen, Xueying; Yue, Bin*; He, Heyong*Chin. J. Chem.,37,   922-928
Selective   Oxidation of Glyoxal to Glyoxalic Acid by Air over Mesoporous Silica   Supported Pd CatalystsLiu, Junchi; Qin,   Feng; Huang, Zhen; Huang, Liang; Liao, Zhenan; Xu, Hualong; Shen, Wei*Catal. Lett.,149(7),   1894-1902
Ruthenium   Oxide Modified alpha-Manganese Dioxide Nanotube as Efficient Bifunctional   Cathode Catalysts for Lithium Oxygen BatteriesZhang, Xiuhui; Chen,   Chunguang; Chen, Xiang; Wang, Leidanyang; Huang, Tao; Yu, Aishui*ChemistrySelect,4(25),   7455-7462
g-C3N4   modified Co3O4 as efficient catalysts for aerobic oxidation of benzyl alcoholWu, Jiequn; Hua,   Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, ZiReact. Kinet. Mech.   Catal.,128(1), 109-120
Effect of   Cesium Modification on CuO/CeO2 Catalysts for the Catalytic Decomposition of   N2OGuo Peiwen; Qin Feng;   Sun Chao; Huang Zhen; Shen Wei; Xu Hualong*Chem. Res. Chin.   Univ.,35(1), 47-52
Computational   study on thermodynamic properties of Fischer-Tropsch synthesis processZhu, Hong-kun; Song,   Guo-liang*; Li, Zhen-hua*Chin. J. Chem.   Phys.,32(5), 586-596
Infrared   Photodissociation Spectroscopic and Theoretical Study of the HC2n O+ (n=3-6)   CationsLi, Wei#; Jin,   Jia-ye#; Qu, Hui; Wang, Guan-jun; Zhou, Ming-fei*Chin. J. Chem.   Phys.,32(1), 77-83
Imaging the   Dissociation Dynamics of Si-2(+) via Two-Photon Excitation at 193 nmMa, Yu-jie; Li,   Fang-fang; Liu, Jia-xing; Wang, Feng-yan*Chin. J. Chem.   Phys.,32(1), 129-133
The XPK   Package: A Comparison between the Extended Phenomenological Kinetic (XPK)   Method and the Conventional Kinetic Monte Carlo (KMC) MethodShen, Tong-hao; Xu,   Xin*Chin. J. Chem.   Phys.,32(1), 143-150
An   All-Solid-State Sodium-Sulfur Battery Using a Sulfur/Carbonized   Polyacrylonitrile Composite CathodeZhu, Tiancheng; Dong,   Xiaoli; Liu, Yao; Wang, Yong-Gang; Wang, Congxiao; Xia, Yong-Yao*ACS Appl. Energ.   Mater.,2(7), 5263-5271
Lithium   phosphorus oxynitride as an efficient protective layer on lithium metal   anodes for advanced lithium-sulfur batteriesWang, Weiwen; Yue,   Xinyang; Meng, Jingke; Wang, Jianying; Wang, Xinxin; Chen, Hao; Shi, Dingren;   Fu, Jing; Zhou, Yongning; Chen, Jian*; Fu, Zhengwen*Energy Storage   Mater.,18, 414-422
Mass   production of large-pore phosphorus-doped mesoporous carbon for   fast-rechargeable lithium-ion batteriesWang, Jinxiu; Xia,   Yuan; Liu, Yao; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan*Energy Storage   Mater.,22, 147-153
Li/Na Ion   Intercalation Process into Sodium Titanosilicate as Anode MaterialLiu, Jingyuan; Liu,   Yao; Wang, Yonggang; Wang, Congxiao; Xia, Yongyao*Batteries   Supercaps,2(10), 867-873
Recent   Advances in the Aspects of Architectural Photocatalysts and its ApplicationZhang, Quan; Yang,   Fengli; Dai, Wei-Lin*Curr.   Organocatalysis,6(1), 3-19
Synergistic   Effects of Salt Concentration and Working Temperature towards Dendrite-Free   Lithium DepositionPanlong Li, Chao Li,   Yang Yang, Chanyuan Zhang, Renhe Wang, Yao Liu, Yonggang Wang, Jiayan Luo,   Xiaoli Dong*, Yongyao Xia*Research,2019,   7481319
NbO2   Electrocatalyst Toward 32% Faradaic Efficiency for N-2 FixationHuang, Linsong; Wu,   Jiawen; Han, Peng; Al-Eniz, Abdullah M.; Almutairi, Tahani M.; Zhang, Lijuan;   Zheng, Gengfeng*Small Methods,3(6),   1800386
Oxygen Vacancy   Tuning toward Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction to C2H4Gu, Zhengxiang; Yang,   Na; Han, Peng; Kuang, Min; Mei, Bingbao; Jiang, Zheng; Zhong, Jun; Li, Li*;   Zheng, Gengfeng*Small Methods,3(2),   1800449
Recent   Progress of Rechargeable Batteries Using Mild Aqueous ElectrolytesHuang, Jianhang; Guo,   Zhaowei; Ma, Yuanyuan; Bin, Duan; Wang, Yonggang*; Xia, YongyaoSmall Methods,3(1),   1800272
Manganese   Oxide Nanoclusters for Skin PhotoprotectionLin Xiong, Mengyao   Zhao, Yong Fan, Shangfeng Wang, Yanling Yang, Xiaomin Li, Dongyuan Zhao and   Fan Zhang*ACS Appl. Bio   Mater.,2(9), 3974-3982
In Situ   Loading and Delivery of Short Single- and Double-Stranded DNA by   Supramolecular Organic FrameworksBo Yang, Xiao-Dan   Zhang, Jian Li, Jia Tian, Yi-Peng Wu, Fa-Xing Yu, Ruibing Wang*, Hui Wang,   Dan-Wei Zhang, Yi Liu*, Lu Zhou*, Zhan-Ting Li*CCS Chem.,1, 156-165
一步水热法制备铜掺杂纳米碳点及其   在白光器件中的应用董向阳, 牛晓青, 魏济时, 熊焕明*高等学校化学学报 ,40(6),   1288-1292
原位条件下理论模拟催化过程的挑战陈征,徐昕催化学报,NSFC   催化与表界面化学学科前沿与发展战略研讨会特辑S158-S164
短孔道   Pt/W−s-SBA-15 催化剂的合成及甘油催化氢解制 1,3-丙二醇 性能的研究 成诗婕;曾杨;裴燕;范康年;乔明华*;宗保宁*    化学学报,77(10),   1054-1062
一个强荧光三维超分子有机框架的构建及其对苦味酸的选择性传感吴义鹏; 王泽坤; 王辉; 张丹维;   赵新*;黎占亭*化学学报,77(8), 735-740
助剂 Cr 对   Cu/SiO2催化碳酸酯加氢制甲醇性能的影响 李华博,崔园园,刘逸心,戴维林* 化学学报,77(4), 371-378